Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh Elosys 2013 v Trenčíně

Na výstavišti Expocenter v Trenčíně se od 15. do 18. října konal devatenáctý ročník veletrhu elektroniky, elektrotechniky, energetiky a telekomunikací, Elosys 2013. Na ploše 12 480 m2 vystavovalo celkem 203 firem. Ze zahraničí přijelo vystavovat 75 firem, z toho bylo 55 vystavovatelů z České republiky. Další zahraniční vystavovatelé pocházeli z Polska (4 vystavovatelé), Rakouska (3), Maďarska (3) , Německa (3), Chorvatska (1) a Tchaj-wanu (6). 

Studenti technických škol na veletrhu Elosys

Na tomto veletrhu dostaly velký prostor aktivity mladé generace techniků. Studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě představili ve speciální přehlídce Dny mobilní robotiky různá robotická zařízení. Mezi nimi byly dva větší mobilní roboty, výzkumný robot Black Metal a servisní MRVK-01 navržený do vnějšího prostředí, který na sobě nesl 25kg rameno.

Dalšími exponáty STU v Bratislavě byly kráčející roboty – šestinohý Hexapod a dvounohý Biped. Oba roboty překvapovaly velkým rozsahem pohybu. Dále byly na přehlídce Dny mobilní robotiky předvedeny různé verze robotu iRobot Create, které roznášely bonbony mezi návštěvníky.

Poslední den veletrhu proběhlo na výstavišti celoslovenské finále technické soutěže mladých elektroniků. Soutěž středoškoláků a učňů prověřuje jejich vědomosti v písemném testu a praktické dovednosti soutěžící předvádějí při stavbě zadaného soutěžního výrobku. Soutěž vyhrál Jakub Krošlák ze SPŠE Piešťany. 

Doprovodný program

Pro zájemce o elektromobilitu uspořádalo nakladatelství FCC Public druhý den veletrhu (16. října) konferenci Perspektivy elektromobility s podtitulem Vývoj technických a ekonomických základů elektromobility. Konference přinesla různé technické a ekonomické úhly pohledu na elektromobilitu na sklonku roku 2013. Přednášky účastníkům přiblížily aktuální stav tohoto oboru nejen ve Slovenské republice, ale i v evropském a světovém kontextu.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity (FEI STU) v Bratislavě uspořádala v rámci doprovodného programu veletrhu Elosys třídenní konferenci Elektrotechnika, informatika a telekomunikace 2013.

Součástí doprovodného programu byly i další přednášky a semináře. 

Ocenění na veletrhu Elosys

Při příležitosti veletrhu bylo uděleno několik ocenění. Cenu konstruktér roku 2013 si odnesl Ing. Daniel Dubovský z firmy VUJE Trnava za digitální reaktimetr DRN-501 a pikoampérmetr CM-433ix. Reaktimetr je určen k měření hustoty neutronového toku a pro výpočet reaktivity. Jeho jádrem je pikoampérmetr. Komise ocenila jeho jedinečnou schopnost díky malému šumu měřit v celém režimu činnosti jaderného reaktoru.

Ocenění Elektrotechnický výrobek roku 2013 získal monitorovací software GlobMon 5 společnosti ELTECO a. s., Žilina, který monitoruje a řídí energetická zařízení a vyhodnocuje jejich provozní a poruchové stavy. Nachází uplatnění především při sledování napájecích soustav.

Cenu za nejúspěšnější výrobek veletrhu Elosys získala společnost ANDIS, spol. s r. o., Bratislava za programový systém M.E.D. II pro sběr, zpracování a prezentaci energetických měření. Systém poskytuje uživatelům okamžitý i celkový přehled o spotřebě různých druhů energie.

Čestné uznání v kategorii nejúspěšnějších výrobků veletrhu získala společnost Phoenix Contact za modulární systém FAME pro rychlé a bezpečné testování transformátorů napětí a proudu.

Další ocenění veletrhu Elosys, Ekologický počin roku 2013, bylo uděleno firmě RMC Nová Dubnica za ostrovní kontejnerovou mikroelektrárnu PVI-3P1A2. Využívá výlučně obnovitelné ekologické zdroje a může být provozována v oblastech, kam nelze přivést elektrickou energii. Součástí mikroelektrárny je solární sušička prádla. 

Za rok na shledanou

Příští ročník veletrhu Elosys proběhne ve dnech 14. až 17. října 2014 opět na výstavišti Expocentr v Trenčíně. Další informace jsou na www.expocenter.sk.

(ev)

Obr. 1. Přehlídka Dny mobilní robotiky přilákala mnoho návštěvníků (zdroj: Slovenská technická univerzita Bratislava)