Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh Automatica 2023 předčil očekávání

Veletrh Automatica, který se konal ve dnech 27. až 30. června 2023 v Mnichově, předčil očekávání. A nejenom ta moje. Moje obavy plynuly z toho, že veletrh, který se obvykle koná s dvouletou pe­rio­dou, se uskutečnil už po roce, aby se synchronizoval s veletrhem Laser World, s nímž se bude konat souběžně každý lichý rok. Jenže přijet na veletrh s velkým stánkem, který robotická firma zpravidla potřebuje, hned za rok a představovat další novinky je náročné a drahé. Proto jsem si nebyl jist, jaký bude počet vystavovatelů, zvlášť proto, že německému strojírenství se poslední dobou příliš nedaří. Jenže přijelo 650 vystavovatelů z 34 zemí a veletrh navštívilo přibližně 40 000 návštěvníků z 88 zemí. To je úspěch! V roce 2022 bylo na veletrhu 574 vystavovatelů a 29 000 návštěvníků. I to byl na první pocovidovou akci dobrý výsledek. Automatica 2022 byl veletrh malý a takový slavnostní: všichni jsme byli rádi, že se po delší době můžeme zase potkat. Ale letos už to opět byl průmyslový veletrh v plné síle, kdy jsem celé dny běhal po výstavišti, a stejně jsem se z mnoha akcí musel omluvit.

Mám-li vybrat alespoň nějaké trendy, tedy roboty zvláště v době covidu, ale i po něm prokázaly, že jsou schopné dobře pomoci tam, kde scházejí pracovní síly. A zdaleka nejde jen o automobilový průmysl, roboty se stále více využívají i v mnoha jiných oblastech – včetně např. lékařství, zemědělství nebo stavebnictví. Tam často spolupracují s lidskou obsluhou. Příkladem může být robot určený pro pekařské provozy, který bylo možné vidět ve stánku firmy Fanuc; článek o využití robotů Kuka ve stavebnictví chystám do některého z příštích čísel.

Ovšem i pojetí kolaborativní robotiky se mění: pro zajištění bezpečnosti, a přitom zachování přijatelné rychlosti a nosnosti se využívají roboty, které po část doby pracují jako kolaborativní, bezpečnou rychlostí a s bezpečnostními senzory, a když obsluha pracoviště opustí, začnou se chovat jako běžné průmyslové roboty.

Kolaborativní roboty však přinesly jinou velkou přednost: snadnost programování. To je zvláště důležité u malých a středních firem, které nemají vlastní programátory a pracují na menších sériích výrobků. Možnost robot snadno přeprogramovat na novou úlohu je pro ně zásadní. A nejen přeprogramovat: existují i koncepce robotických stavebnic, které umožňují nejen vyměnit chapadlo či nástroj, ale robot hardwarově zcela přestavět na novou úlohu.

Ačkoliv umělá inteligence se stále více stává prázdným marketingovým sloganem, v případě robotiky tomu tak není. Umělá inteligence se uplatňuje nejen v oblasti strojového vidění, ale i při programování robotů a optimalizaci jejich funkce. Zde hrají nezastupitelnou roli také virtuální dvojčata robotů a modely pracovišť a výrobních linek, umožňující robotizované pracoviště odladit ještě před jeho fyzickým uvedením do provozu.

To jsou roboty, jak je chápu já (a definuje mezinárodní federace IFR). Ale na veletrhu Automatica mohli návštěvníci vidět i množství autonomních vozíků pro skladové hospodářství a intralogistiku. Jim se někdy říká mobilní roboty (AMR). Ale nechme stranou terminologické spory, co je a není robot, co je AGV a co AMR: o automaticky naváděné vozíky či mobilní roboty všech velikostí a různých schopností byl mimořádný zájem. Autonomním vozíkům byla věnována také část doprovodného programu: fórum Mobilní roboty ve výrobě. Velkým tématem k diskusi byl vznikající standard VDA 5050 (v současné době ve verzi 2.0) pro komunikaci mezi AGV a nadřazeným systémem (tj. systémem pro správu flotily vozíků), který umožní spolupráci vozíků od různých výrobců v jednom skladu.

Spokojenost s veletrhem vyjadřovali nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci. První desítkou návštěvnických zemí po Německu byly Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Česko (což nekoresponduje s počtem českých vystavovatelů: české barvy zde hájila jediná firma, zatímco např. slovenských bylo pět), Jižní Korea, Čína, Polsko, Nizozemsko, Slovinsko a USA. Podíl zahraničních návštěvníků byl 33 %.

Další veletrh Automatica bude v Mnichově 24. až 27. června 2025.

 

Petr Bartošík

(Foto: Messe München)

 

Obr. 1. Veletrh Automatica navštívilo téměř 40 000 návštěvníků

Obr. 2. Veletrhu se zúčastnily významné firmy z oboru: výrobci robotů, ale i příslušenství, např. chapadel

Obr. 3. Souhra dopravníků, robotů a lidské obsluhy zvyšuje efektivitu výrobní logistiky