Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Veletrh Automatica 2016 v době proměn robotiky a automatizace

Ve dnech 21. až 24. června 2016 se v Mnichově uskuteční sedmý ročník mezinárodního odborného veletrhu automatizace a mechatroniky Automatica. Veletrh bude jistě reflektovat proměny ve světě robotiky a automatizace. Průmyslové roboty se z hal velkých výrobců začínají šířit také do malých a středních podniků a z uzavřených klecí se přesouvají mezi dělníky v provozu. Mezi další trendy patří výroba individualizovaných produktů na automatizovaných linkách. Zcela nové úlohy má nyní servisní robotika, která nachází stále širší uplatnění např. v zemědělství, báňském průmyslu, stavebnictví apod.

 
Veletržní správa Messe München zaznamenala letos největší počet přihlášených vystavovatelů v historii veletrhu Automatica. Stánky letos naplní celkem šest hal (66 000 m2). Průmyslové roboty jsou nejviditelnějším oborem a také symbolem veletrhu Automatica, ve skutečnosti je ale zaměření tohoto veletrhu mnohem širší. Automatica 2016 bude mapovat tyto čtyři obory:
 • integrovaná montážní řešení,
 • průmyslovou robotiku,
 • strojové vidění,
 • profesionální servisní robotiku.
 
V rámci těchto hlavních oborů najdou návštěvníci na tomto veletrhu konkrétní skupiny produktů, jako jsou polohovací systémy, pohony, senzory, řídicí technika, bezpečností technika a software.
 

Servisní roboty

Profesionální servisní robotika se jako nový obor veletrhu Automatica představí v hale B4. Svou nabídku zde uvede přibližně 70 vystavovatelů. Servisní roboty dnes pomáhají při nebezpečných pracích v báňském průmyslu, ve stavebnictví a v lesnictví, stále častěji se uplatňují v zemědělství či při odbavování zboží. Pracují na zemi, pod vodou, ve vzduchu i ve vesmíru. Živé ukázky servisních robotů bude možné zhlédnout v přehlídce zvané Service Robotics Demonstration Park Show. V hale B4 návštěvníci najdou také společnou expozici sdružení euRobotics, výzkumného Fraunhofererova institutu
a iniciativy SME Robotics.
 
Ve stejné hale bude ještě jedna zajímavá přehlídka, a to Startup World, kde se budou prezentovat mladé firmy (do pěti let od založení).
 

IT2Industry

IT2Industry je „veletrh uvnitř veletrhu“, který představí produkty a zařízení, jež propojují průmyslový internet s automatizací a mechatronikou. K cílovým skupinám IT2Industry se řadí kromě manažerů a vedoucích pracovníků také inženýři a konstruktéři z automobilového, elektrotechnického a strojírenského průmyslu. Stěžejními tématy veletrhu IT2Industry jsou:
 • vestavné systémy a kyber-fyzikální systémy,
 • koncepce smart factory (podnikový software),
 • infrastruktura a digitální sítě,
 • cloud computing a velké objemy dat,
 • kybernetická bezpečnost.
 

Trendy a vyhlídky

Odborným garantem veletrhu Automatica je profesní sdružení VDMA Robotik+Automation, které zjišťovalo aktuální směry vývoje v jednotlivých oborech veletrhu Automatica.
 
V oboru integrovaných montážních řešení dochází v souvislosti s realizací konceptu Průmysl 4.0 k propojení všech prvků linek do sítí. Stále více se také hledí na úspory energie v těchto provozech. V montážních linkách jsou využívány lehké konstrukční díly a přednost dostávají zařízení kompletně dodávaná jedním dodavatelem. V oboru roste poptávka po elektrických pohonech a zlepšuje se rychlost a pružnost montážních linek. Linky jsou často stavěny jako štíhlé, tedy bez rozsáhlých skladů.
 
Obrat v oboru strojového vidění vzrostl v Evropě v roce 2015 meziročně o 10 %. Roste poptávka po kamerových systémech pro použití mimo průmysl. Velký zájem je o dodávky kompletních a propracovaných systémů strojového vidění, které mají vlastní inteligenci a velký výpočetní výkon. Žádané jsou systémy strojového vidění se snadnou obsluhou. Na vzestupu je využívání prostorového (3D) zobrazování a zpracování‚ obrazu.
 
V oboru průmyslové robotiky identifikovalo sdružení VDMA Robotik+Automation tyto směry vývoje:
 • důležitá role robotů v průmyslu 4.0,
 • průlom ve spolupráci člověka s robotem,
 • zjednodušená instalace robotů,
 • mobilní roboty,
 • roboty s lehkou konstrukcí,
 • roboty se dvěma rameny,
 • začleňování robotů do provozů s obráběcími stroji.
 
Dodávky robotů na celém světě rostou, zvláště dodávky do zemí s vyspělým průmyslem. V letech 2010 až 2014 mířilo 70 % celosvětových dodávek robotů do pěti zemí: Číny, Japonska, USA, Jižní Koreje a Německa. Největší nárůst dodaných robotů zaznamenala v letech 2010 až 2014 Čína, a to o 56 %.
 
Dodávky robotů v České republice ilustruje obr. 2. V roce 2014 bylo v ČR celkem instalováno 1 533 nových robotů a z obrázku je patrné, jak výrazný růst dodávek je očekáván v letech 2016 až 2018.
(ev)
 
Obr. 1. Nejen spolupráce člověka a robotu, ale také vzájemná spolupráce robotů bude demonstrována na veletrhu Automatica 2016
Obr. 2. Roční dodávky robotů v České republice (zdroj: IFR World Robotics 2015)