Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Veletrh Automatica 2008 naznačil směry vývoje robotiky v Evropě

Cílem organizátorů veletrhu Automatica v Mnichově je představit jednou za dva roky novinky v oborech montážní a manipulační techniky, robotiky a strojového vidění. Třetí ročník veletrhu ukázal, že tento projekt veletržní správy Messe München a německého sdružení VDMA Robotik + Automation se již osvědčil. O veletrh mají značný zájem zejména evropští vystavovatelé a návštěvníci. Vedle výrobků se návštěvníci mohli seznámit také s četnými výzkumnými projekty a prototypy budoucích řešení.
 

Robotika jako priorita EU

Zahájení veletrhu Automatica 2008 se zúčastnila komisařka pro informační společnost a média Evropské unie Viviane Redingová (obr. 1), která ve svém projevu označila inovace a konkurenceschopnost v oblasti robotiky za významné priority Evropské komise. Na světovém trhu s roboty mají nyní evropští dodavatelé asi třetinový podíl a ze strany EU je v současné době patrná snaha tento stav udržet nebo ještě zlepšit a nenechat trh napospas japonským dodavatelům.
 
Na veletrhu byly představeny aktivity evropské technické platformy Europ, do které jsou zapojeny desítky evropských firem a výzkumných institucí v oboru robotiky. Jejich cílem je postupovat společně při rozvoji robotiky v Evropě. Ve snaze aktualizovat svůj program podle současných požadavků byl vypracován dokument CARE (Coordination Action for Robotics in Europe), který stanovuje výzkumné priority platformy Europ:
– výrobní robotické buňky s rychlejší adaptací a pro vykonávání složitějších operací,
– roboty pro přímou spolupráci s člověkem v průmyslu i v domácnostech,
– logistické roboty pro přepravu zboží a lidí
– v továrnách, skladech, nemocnicích, na letištích,
– bezpečnostní roboty pro ochranu obytných a kancelářských budov, průmyslových podniků i hranic států (práce na zemi, ve vzduchu i pod vodou),
– roboty pro průzkumné práce hluboko v mořích, v kosmu, ve zřícených budovách nebo oblastech zasažených katastrofami,
– roboty pro zábavu a vzdělávání (edutainment robot) – určeny pro hry, vzdělávání, mohou poskytovat povzbuzení a společnost lidem upoutaným na lůžko nebo osamělým lidem.
 

Roboty pro malé a střední firmy

Návštěvníci veletrhu Automatica 2008 se mohli seznámit s výsledky čtyřletého integrovaného projektu SMErobot™, který od roku 2005 probíhá v rámci šestého rámcovém programu EU pro výzkum. Konsorcium evropských firem zde vystavovalo dvanáct funkčních vzorků celých robotů, programů a komponent navržených pro malé a střední firmy. Prostředí těchto firem vyžaduje, aby roboty splňovaly tři podmínky:
  1. Propracovaný přístup k bezpečnosti musí umožňovat bezprostřední spolupráci člověka s robotem.
  2. Roboty musí být možné uvést do provozu do tří dnů po dodání na pracoviště.
  3. Roboty si musí rychle osvojit intuitivní příkazy obsluhy.
Společnost Kuka vystavovala např. robot označený jako „třetí ruka dělníka“, který spolupracuje při montážních a manipulačních operacích (obr. 2). Pro práci v dílnách má robot tyto funkce:
  • ruční vedení robotu – senzory a řídicí algoritmy umožňují vést robot po pracovním prostředí,
  • programování pomocí demonstrace
  • robot si zapamatuje posloupnost akcí včetně výchozí a konečné pozice a příkazů pro obráběcí operace, posloupnost lze snadno modifikovat,
  • automatické plánování dráhy – při demonstraci se vytváří model prostředí, tím se zvýší produktivita a zabrání se kolizím,
  • kontrola kvality výrobků pomocí prostorového (3D) skeneru.
Z dalších systémů pro malé a střední firmy lze jmenovat např. robot s paralelní kinematikou, robot na opracování dřeva, systém umožňující naprogramovat robot za pět minut či inteligentní hořák k řezání a broušení.
 

Výzkum a vývoj: DLR a Fraunhoferův institut

Tradičně velký zájem vyvolaly exponáty Německého centra pro letectví a kosmonautiku (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR). Při své prohlídce veletrhu ho navštívila také evropská komisařka Viviane Redingová. Fotografie (obr. 1) ji zachycuje v okamžiku, kdy si prohlíží přístroj Mirosurge pro minimálně invazivní operace. Tento systém s haptickým rozhraním používá tři robotické paže, dvě z nich nesou speciální kleštičky vybavené senzory a třetí pracuje jako stereoendoskop a dokáže zaznamenat a zpracovat prostorová obrazová data.
 
Velkou pozornost poutal ve stánku centra DLR dvouruký robot Justin s mobilní základnou, jehož senzory a kamery sledují okolí a umožňují mu vykonávat uložené úkoly, a dále šestinohý robot – krab pro průzkum vesmíru (obr. 3).
 
Zvláštní prostor byl na veletrhu věnován servisním robotům. Vystavoval zde například Fraunhoferův institut pro výrobní techniku a automatizaci, Fraunhofer IPA. Návštěvníci si mohli prohlédnout robot Care-O-bot® navržený do domácností, který sbírá a přenáší různé předměty. Naučí se orientovat v daném prostředí, rozezná překážky a lze ho snadno ovládat. Na plošiny pro těžbu ropy nebo plynu je určen robot Mimro, který projíždí po plošině a prostřednictvím senzorů (kamera, stereomikrofon, senzor plynu a ohně) monitoruje procesní zařízení, měří výšku vody a snímá údaje z ukazatelů zařízení. Údaje ukládá nebo je rádiově přenáší do velínu.
 

Přednáškový prostor

Četné přednášky o vývoji výrobků, analýzách trhu a strategiích jednotlivých firem bylo možné sledovat v přednáškovém prostoru v hale B1. O své zkušenosti se zaváděním automatizačních prostředků ve výrobních linkách se zde podělil vedoucí projektant automobilky Audi AG Arne Lakeit. Na příkladech z výrobního provozu demonstroval, jak je třeba přistupovat k zavádění manipulátorů a robotů. Dříve než se ve výrobní lince cokoliv změní, prověřuje se nový postup simulací. Hlavním cílem je zjednodušit procesy a zavést jednotné postupy – standardy. Při sériové výrobě je velmi důležitá robustnost řešení. Upozornil, že ne všechny operace jsou pro roboty vhodné. Na operaci zasouvání rezervní pneumatiky do úložného prostoru vozu ukázal, že po zvážení všech variant bylo nutné místo robotu využít pouze válečkovou trať, která ulehčila práci obsluze linky.
 

Mnoho českých návštěvníků

Na čisté výstavní ploše 32 000 m2 veletrhu Automatica vystavovalo letos přibližně 870 firem z 41 zemí, pouze 30 % vystavovatelů bylo z Německa. Veletrh navštívilo více než 30 000 zájemců ze zhruba 90 zemí. Z Německa jich byla asi čtvrtina. Mezi dalšími zeměmi, z nichž přijelo na veletrh nejvíce návštěvníků, je v závěrečné zprávě na čtvrtém místě jmenována Česká republika, hned za Rakouskem, Itálií a Švýcarskem. Současně s veletrhem Automatica probíhala ve dnech 12. a 13. června ve dvou halách mnichovského výstaviště výstava solární techniky Intersolar.
(ev)
 
 
Obr. 1. Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média EU si ve stánku Německého centra pro letectví a kosmonautiku prohlíží chirurgický robot
Obr. 2. Třetí ruka dělníka – robot firmy Kuka pro malé a střední firmy
Obr. 3. Šestinohý robot – krab pro průzkum vesmíru vystavovaný ve stánku Německého centra pro letectví a kosmonautiku