Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh Amper 2016

 24. ročník veletrhu Amper se uskuteční na oblíbeném výstavišti v Brně. Za dobu svého trvání však veletrh vystřídal několik výstavišť. Nejprve byl v roce 1993 uspořádán v pražském Paláci kultury. Poté se v letech 1996 až 1999 konal ve veletržním areálu na Strahově. Když už tyto prostory nestačily přibývajícímu počtu vystavovatelů, přesunul se na Výstaviště Praha-Holešovice a následně do PVA Letňany Praha. V roce 2011 byl Amper poprvé pořádán na brněnském výstavišti, kde se letos uskuteční již pošesté.

 
Na letošním veletrhu Amper budou stánky celkem 590 vystavovatelů v oborech elektrotechnika, elektronika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Ve výstavních halách P, F a V budou jednotlivé obory uspořádány tak, jak ukazuje plánek na obr. 1. Automatizační technika je stejně jako v předchozích ročnících soustředěna v hale V.
 

Speciální výstavní akce

Směry vývoje v oboru elektrotechnika přibližují na veletrhu Amper 2016 dvě specializované výstavní akce. Přehlídka elektromobility je pod názvem Amper Motion pořádána již popáté. Vedle elektromobilů a hybridních vozů značek Nissan, BMW, Toyota, Volswagen budou na přehlídce představeny také elektrické motocykly Zero FX, a dokonce i elektrické koloběžky značky E-Twow a elektrobusy Ekova Electron. Společnost TG Drives zde představí elektropohon využívaný
v elektrické verzi vozidla Škoda Citigo.
 
Druhá přehlídka pod názvem Smart City je doprovázena konferencí Smart City v praxi. V ní bude přiblížen koncept inteligentního města, jenž zahrnuje veškeré technické prostředky, které mají zlepšit kvalitu života ve městě. Patří mezi ně inteligentní energetika (smart grids), systémy inteligentních budov a inteligentního řízení osvětlení a také e-mobilita. V přehlídce Smart City si návštěvníci prohlédnou mimo jiné trenažér inteligentní sítě Smart Grid typu Micro Grid, veřejnou celorepublikovou mobilní síť pro IoT a řídicí uzel Tecomat Foxrot pro inteligentní domy a budovy.
 

Dvě přednášková fóra

Kromě četných seminářů a konferencí, jejichž přehled je na www.amper.cz/program/program-2016.html, budou přímo na výstavní ploše všem návštěvníkům přístupná dvě přednášková fóra.
 
Fórum automatizace v hale V (stánek V 4.18) nabídne živý program přednášek a prezentací na téma Automatizace mění průmysl. Fórum pořádá časopis Automa a zve do něj každého, kdo se zajímá o řešení, která posouvají průmyslové provozy na vyšší úroveň. Velmi zajímavé budou prezentace o tom, jak automatizace přibližuje průmysl k naplnění koncepce Industry 4.0. A protože veškeré snahy v oblasti průmyslu musí být provázeny pokrokem ve vzdělávání, budou ve Fóru automatizace představeny i zajímavé výukové a vzdělávací projekty. Program Fóra automatizace je na následující straně.
 
Fórum Optonika v hale P přinese přednášky odborníků z předních českých a slovenských institucí na témata optických a fotonických jevů, optických a laserových systémů a optomechanických zařízení. Hlavním partnerem tohoto doprovodného programu je jako v minulých letech Česká a Slovenská společnost pro fotoniku a hlavním odborným garantem je prof. Dr. Pavel Tománek, CSc.
 

Soutěž Zlatý Amper

Do soutěže Zlatý Amper 2016 o nejpřínosnější exponát veletrhu je přihlášeno 22 výrobků. Hodnoceny budou podle technických parametrů, originality řešení, bezpečnosti, uživatelského komfortu a také zajištění servisu a náhradních dílů. Mezi kritéria hodnocení rovněž patří ekologické parametry a úroveň prezentace vystavovaného produktu. Exponáty bude hodnotit odborná komise, kterou tvoří mimo jiné odborníci z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU Plzeň, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava a TU Košice. Členem odborné komise je také šéfredaktor časopisu Automa Petr Bartošík. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 15. března 2016 v 17:30 v konferenčním sále P1 na výstavišti.
 

Stánek časopisu Automa

Časopis Automa bude mít na veletrhu stánek V 5.17, který těsně přiléhá k přednáškovému Fóru automatizace. Do stánku jsou zváni čtenáři, autoři a příznivci časopisu. Vítáni jsou odborníci se svými náměty, návrhy na články nebo na témata, která by měla být v časopise rozvíjena. Veškeré potřebné informace tu najdou i zájemci o publikování a inzerování v časopise Automa.
 
Čtenáři si mohou ve stánku prohlédnout a odnést si odtud tištěná vydání časopisu tohoto i předchozího ročníku, která jim chybějí nebo o něž mají zájem. Budou mít také příležitost zajistit si předplatné časopisu s veletržní slevou.
 
Obr. 1. Plán výstaviště při konání veletrhu Amper 2016
Obr. 2. Časopis Automa bude mít na veletrhu Amper 2016 stánek V 5.17
 

Fórum automatizace: Automatizace mění průmysl – stánek V 4.18

 

Program

 

Úterý 15. března

 
10:45 Výukové systémy Festo a Průmysl 4.0 z pohledu Didaktiky firmy Festo (Petr Hůla, Festo)
  • Výukové systémy pro výuku pneumatických mechanismů
  • Výukové systémy pro výuku hydraulických mechanismů
  • Výukové systémy pro výuku automatizace
  • Průmysl 4.0 z pohledu Didaktiky firmy Festo
 
11:30 e!COCKPIT: vývojové prostředí zaměřené na uživatele (Jakub Svoboda, WAGO)
Společnost WAGO vstupuje na trh s novou generací hardwarových a softwarových produktů, které bude shodně označovat přídomkem „e!“. Jako první bude představeno nové vývojové prostředí postavené na bázi osvědčené platformy Codesys 3, které nese název e!COCKPIT.
 
13:00 Dopad konceptu Průmysl 4.0 na současný obchodní model (Otto Havle, FCC průmyslové systémy)
Iniciativa Průmysl 4.0 má ambici změnit vytváření hodnotového řetězce a nahradit současný obchodní model něčím zcela novým. Prezentace se zamýšlí nad jedním z možných scénářů tohoto vývoje.
 
14:30 Ukázky studentských prací
 

Středa 16. března 2016

 
9:45 S Jihomoravským inovačním centrem k lepší efektivitě firmy (Pavla Matulová, JIC)
Jihomoravské inovační centrum vytváří strategická partnerství s firmami, univerzitami a dalšími organizacemi. Představen bude program JIC Platinn, zaměřený především na strategické řízení, rozvoj obchodu a zlepšení interních procesů. Pomocí něj lze využít inovační příležitosti a realizovat změny vedoucí k růstu firmy.
 
10:30 Nejčastější příčiny nespolehlivosti měření tlaku v průmyslových provozech (Jan Vaculík, BHV senzory)
Praktické ukázky nejčastějších poruch, které vedou k narušení funkce, resp. k poškození místních tlakoměrů a převodníků tlaku, včetně řešení, jak poškození předcházet. Ukázky z praxe BHV senzory.
 
11:10 Špičkový Profinet s produkty Lapp (Matěj Jurásek, Lapp Kabel)
Představení pasivních komponent Lapp pro sítě Profinet, které jsou určeny pro statické a dynamické aplikace v náročném průmyslovém prostředí.
 
11:50 Moderní trendy v termovizní technice a bezdotykovém měření teploty (Jan Sova, Workswell)
Bezdotykové měření teploty – představení současných trendů, přístrojů a využití této metody při kontrole výroby i při údržbě průmyslového podniku. Aplikačně zaměřená přednáška, diskuse nad jednotlivými příklady využití termokamer a pyrometrů.
 
13:00 Průmysl 4.0 z pohledu malých a středních podniků (Otto Havle, FCC průmyslové systémy)
Jaký bude dopad iniciativy Průmysl 4.0 na fungování malé firmy? Má malá a střední firma ekonomický zájem na zapojení do tohoto konceptu?
 
13:45 Inteligentní řešení pro regulaci a měření (Štěpán Jelínek, ABB)
Široké spektrum výrobků ABB pro měření a regulaci přispívá k dosahování přesnějších výsledků, spolehlivější regulace, snížení nákladů na výrobu apod. Pojďme se společně podívat na snímače průtoku, tlaku, regulátory polohy, ale také zapisovače a analyzátory plynů nebo kapalin.
 
14:30 Spolupráce člověka a robotu v technice B & R (Tomáš Prchal, B+R automatizace)
Spolupráce člověka a robotu – zpět do budoucnosti, integrovaná robotika v systému B & R, safety technika B & R – ideální řešení pro bezpečnost v robotice
 
15:15 Výuka automatizace na SPŠ Zlín (Josef Kovář)
Ve Střední průmyslové škole ve Zlíně využívají pro praktickou výuku automatizace jednoduché pohyblivé modely. V přednášce bude ukázáno, jak se studenti na těchto modelech učí programovat PLC a jednočipové mikropočítače.
 
Čtvrtek 17. března 2016
 
10:00 Zkušenosti s robosoutěží pro vysokoškolské a středoškolské studentské týmy (Martin Hlinovský, FEL ČVUT v Praze)
Jak probíhá finále Robosoutěže pro nejlepší studentské týmy, jejichž úkolem je sestavit ze stavebnice Lego Mindstorm speciální autonomní robot pro zadaný úkol? Vedle studentů prvního semestru studijního programu Kybernetika a robotika soutěží také nejlepší středoškolské týmy.
 
10:45 Návrh a virtuální zprovoznění robotických linek s pomocí řešení Siemens Tecnomatix (David Sámek, Axiom Tech)
Na konkrétním realizovaném projektu robotické linky bude představena metodika virtuálního zprovoznění – virtuální ověření
programů průmyslových robotů, PLC, senzoriky a mechanického návrhu. Při navrhování linky jsou využity softwarové nástroje Siemens Tecnomatix.
 
13:00 Využití pokročilé robotiky v průmyslu (Otto Havle, FCC průmyslové systémy)
Pokročilá robotika je spojena hlavně s mobilními a autonomními roboty. Prezentace ukáže, jak lze její principy využít i pro roboty v průmyslové výrobě.
 
13:45 Smart přepočítávače průtoku (Peter Ištvan, ABB)
Přepočítávače průtoku Flow-X jsou určeny pro fakturační měření zemního plynu, LPG, páry, ropy a dalších ropných produktů. Vyznačují se pokročilou technikou měření, přesností a rychlým zpracováním. Zahrnují výpočty podle všech souvisejících norem jako API, AGA, ISO, PTZ, NIST.
 
14:30 Webové technologie v průmyslové automatizaci (Roman Mužík, B+R automatizace)
Integrované nástroje pro tvorbu webových vizualizací v prostředí mapp View.
 

Pátek 18. března

 
10:00 Úlohy a živé ukázky programování a využití PLC (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16)

10:45 Ukázky studentských prací