Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Vědeckotechnický park UNIS v Brně slavnostně otevřen

Společnost UNIS, a. s., je odborné veřejnosti známa především svými aktivitami v oblasti dodávek rozsáhlých řídicích projektů, zahrnujících návrh a projektování, dodávky techniky pro měření a regulaci, řídicích systémů a MES, včetně programového vybavení, až po finální inženýrské a servisní služby pro zákazníka.

 
Takovouto nabídkou se může pochlubit mnoho firem. Ale asi žádná z oboru nevyvinula vrtulník, který létá. Přesto byl tento projekt zpočátku hodnocen velmi negativně, protože se nepodařilo zajistit všechny nutné certifikace k jeho provozu. Ovšem výsledky nebyly vyhozeny do koše. Vedení společnosti Unis si uvědomilo možnosti vyplývající ze zkušeností s vývojem přístrojového vybavení, s vývojem softwaru a s procesem certifikace jednotlivých komponent.
 
Výsledkem je Vědeckotechnický park UNIS (dále VTP Unis), který slavnostně otevřel člen představenstva Ing. Jiří Kovář. Kromě kvalitní plochy pro vývojové společnosti a start-upy obsahuje i specializovanou zkušebnu na testování přístrojového vybavení pro leteckou techniku.
 
Jedním ze základních cílů bylo vybudovat akreditovanou zkušební laboratoř vybavenou moderními stroji, přístroji a zařízeními, která bude v oblasti zkušebnictví poskytovat nadstandardní služby na špičkové technické úrovni a s veškerým komfortem pro zákazníka. Zkušební laboratoře VTP Unis zahrnují:
  • laboratoř zkoušek elektromagnetické kompatibility (EMC),
  • laboratoř vibračních a klimatických zkoušek,
  • laboratoř zrychlených zkoušek životnosti výrobků (HALT/HASS),
  • doplňkové služby a zázemí pro zákazníky.
Jako jediná zkušební laboratoř v České republice VTP Unis umožňuje provádět zrychlené zkoušky životnosti produktů pomocí specializované komory HALT/HASS. Zkoušky HALT (Highly Accelerated Life Test) umožňují nalézat slabá místa v návrhu ještě během vývoje, přičemž cílem je zvýšit spolehlivost výrobku a nalézt provozní a destrukční limity výrobku, a zkoušky HASS (Highly Accelerated Stress Screening) jsou určeny k odhalování případných vad výrobků v rámci výrobního procesu, což vede ke snížení poruchovosti zařízení v reálném provozu. Z dalších služeb mají nájemníci možnost využít služby mechanické dílny s prostředím pro návrh a 3D modelování mechanických konstrukcí a kompletním vybavením pro výrobu navržených dílů a jejich ověření. Dílna je mimo jiné vybavena frézkou CNC, 3D tiskárnou a 3D souřadnicovým měřicím strojem.
 
Nelze opomenout ani možnost prototypové a malosériové výroby elektrotechnických produktů se zajištěním výroby a osazení desek plošných spojů, vlastní montáže produktů a provedení předepsaných testů. Dále lze využít možnosti pro dlouhodobé skladování elektrotechnických komponent.
 
VTP Unis bude také spolupracovat s brněnskými vysokými školami. Nabízí využití laboratoří a spolupráci na projektech, rozvinutí současných kontaktů při zpracovávání diplomových a doktorandských prací a rovněž vytvoření zázemí pro uskutečňování smělých vývojových plánů.
 
Projekt VTP Unis vznikl pod záštitou operačního programu Podnikání a inovace a byl částečně financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze zdrojů státního rozpočtu České republiky. Poskytovatelem dotace v rámci ČR se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kontrolní organizací Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
 
Rozpočet na investiční výstavbu a na vybavení vědeckotechnického parku činil 356 810 000 korun, z toho dotace pokryly 50 %. Zbytek financovala z vlastních zdrojů společnost Unis. Popřejme VTP Unis úspěšnou budoucnost, mnoho nových projektů a produktů, plné využití zkušebny a též rychlou návratnost vynaložené investice.
Radim Adam
 
Obr. 1. Nová budova VTP Unis
Obr. 2. VTP Unis slavnostně otevřel člen představenstva UNIS, a. s., Jiří Kovář
Obr. 3. Laboratoř EMC