Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vědeckotechnická konference ŘÍP 2008

Tradiční, již osmá vědeckotechnická konference s mezinárodní účastí Řízení procesů (ŘÍP) 2008 se konala 9. až 12. června 2008 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. V tomto malebném kraji Hrubého Jeseníku se účastníci konference setkali již pošesté. Na organizaci konference se podílely katedra řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, ústav počítačové a řídicí techniky Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha, ústav informatizace, automatizace a matematiky Fakulty chemické a potravinářské technologie STU v Bratislavě a katedra informačních technologií Fakulty přírodních věd MITChT Moskva. Celkem bylo podáno 183 přihlášek, z toho 64 ze Slovenska, jedna z Argentiny, jedna z Maďarska, šest z Rumunska a čtyři z Ruska. Práce konference se přímo zúčastnilo 134 odborníků, kteří své příspěvky prezentovali v 42 přednáškách, na 97 vývěskách a 57 jich zaslalo příspěvek do sborníku. Potěšující byla účast 45 doktorandů a mladých pracovníků do třiceti let. Jednání konference bylo rozděleno do šesti tematických celků: metody řízení systémů (58 příspěvků), modelování a identifikace (56), umělá inteligence (15), informační a komunikační technologie v řízení, virtuální laboratoře (32), průmyslové řídicí systémy (8) a technické a programové prostředky řízení (26). Z konference byl vydán tištěný sborník zkrácených textů a CD-ROM s plnými texty příspěvků v angličtině.
 
Žel na nižší účasti oproti předcházejícím ročníkům se výrazně podepsala nová kritéria hodnocení vědecko-výzkumné práce, kdy se příspěvek na domácí konferenci v podstatě nepočítá. Bude-li tento trend pokračovat, mnoho konferencí bude muset svoji činnost ukončit. Je proto třeba si vážně položit otázku, kde potom budou výsledky své práce prezentovat zejména doktorandi a začínající vědečtí pracovníci, kteří ještě objektivně nemají na to, aby publikovali v časopisech s odpovídajícím IF? Kde se budou setkávat odborníci, aby si v neformálních diskusích mohli vyměnit zkušenosti ze své odborné a vědecké činnosti?
 
V rámci programu byly pro účastníky zorganizovány tři tematické exkurze: na vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, do pivovaru Hanušovice a do ruční výrobny papíru ve Velkých Losinách. Program konference zpestřili koncertem žáci ZUŠ Rýmařov.
 
Ke zdaru konference bezesporu přispěla i maximální vstřícnost vedení a personálu hotelu Dlouhé Stráně. Účastníci ocenili i propagační materiály o pardubické univerzitě, které poskytlo oddělení propagace rektorátu, a příležitostný korespondenční lístek vydaný organizátory konference. Na propagaci konference se podílely časopisy Automa, Automatizace, AT&P Journal (Slovensko), Elektrotechnika v praxi a CHEMagazín.
 
Všem zúčastněným patří poděkování. Organizátoři se těší na další setkání v roce 2010.
 
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.,
předseda organizačního výboru