Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Vědci, studenti a pedagogové si převzali Ceny Wernera von Siemense

Ceny Wernera von Siemense každoročně míří k mladým vědcům, studentům a pedagogům, kteří působí v technických a přírodovědných oborech. Do soutěže jsou přihlašovány diplomové a disertační práce, výsledky základního výzkumu a výsledky vývoje a inovací. Zvláštní ocenění jsou udělována za překonání překážek při studiu a za nejlepší ženskou disertační práci. Tradičně je oceněn i nejlepší pedagogický pracovník.

V kategorii nejvýznamnějších výsledků vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru s možností bezbateriového provozu a s propojením na chytrý telefon oceněn Marek Novák. Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technickým uplatněním v průmyslovém využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.

Do devatenáctého ročníku soutěže se v roce 2016 přihlásilo rekordních téměř 350 soutěžících z devatenácti českých vysokých škol. Odborná porota z nich vybrala jedenáct vítězů a ti si 9. února 2017 na slavnostním večeru v Betlémské kapli převzali odměny v celkové výši jeden milion korun.

Letos se slavnostního večera zúčastnilo několik členů vlády České republiky, a to Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ministr průmysl a obchodu Jan Mládek či ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.  Tak velký zájem o soutěž mladých vědců a pedagogů signalizuje, že vláda si uvědomuje, jak důležité pro hospodářství ČR je zajistit dostatek kvalitních techniků a výzkumníků. O tom se při vyhlašování cen zmínil Jan Mládek: „Nedostatek technicky vzdělaných odborníků pociťujeme snad ve všech oborech našeho průmyslu. Je skvělé, že už téměř dvě desítky let existuje takováto soutěž, která motivuje a oceňuje nejen vysokoškolské studenty technických a přírodovědných oborů, ale i jejich pedagogy, a jíž se účastní stovky budoucích odborníků.“

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocování nejlepších prací. 

(ed)

Obr. 1. Vědci, studenti a pedagogové úspěšní v soutěži o Ceny Wernera von Siemense

Tab. 1. Přehled vítězů soutěže Cena Wernera von Siemense v jednotlivých kategoriích

Kategorie

 

Jméno

Název práce

nejlepší diplomová práce

1.

Tomáš Pikálek, FSI VUT v Brně a UPT AV ČR v Brně

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

2.

Kseniya Popovich, FJFI ČVUT v Praze

Biofunctionalized nanocomposites for singlet oxygen production

3.

Šárka Kunčická, Centrum nanontechnologií VŠB-TU v Ostravě

Deposition and characterization of Y-substituted BIG thin films

nejlepší disertační práce

1.

Martin Ullrich, FCHI VŠCHT v Praze

Formation of liposomes for controlled release of reactants and actives

2.

Neda Spasova Neykova, FJFI ČVUT v Praze a Fyzikální ústav AV ČR v Praze

ZnO nanocolumns for thin film silicon solar cells with high efficiency

3.

Jakub Zázvorka, MFF UK v Praze

Photoconductivity, photoluminescence and charge collection in semiinsulating CdTe and CdZnTe

nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 

Petr Šittner, Pavel Sedmák, Jan Pilch, Luděk Heller, všichni z Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze, Petr Sedlák, Miroslav Frost z Ústavu termomechaniky AV ČR

Grain-resolved analysis of localized deformation in nickel-titanium wire under tensile load

nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace

 

Marek Novák , X.GLU, s. r. o.

X.GLU – bezbateriový glukometr ve formátu kreditní karty

nejlepší pedagogický pracovník

 

Richard Hindls , VŠE v Praze

 

překonání překážek během studia

 

Roman Švec , UJEP Ústí nad Labem