Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Ve Frankfurtu nad Mohanem se chystá veletrh Achema

Dne 11. června 2018 se otevřou brány výstaviště ve Franfurtu nad Mohanem. Začne zde veletrh a kongres ACHEMA: světové fórum chemického inženýrství a procesního průmyslu, místo, kde se představují novinky a inovace v oboru, kde se lze seznámit s novými chemickými technologiemi, kde se utvářejí nové trendy, ohlašují investiční rozhodnutí a setkávají se odborníci a manažeři.

Veletrhu se zúčastní 3 800 vystavovatelů (včetně 21 vystavovatelů z České republiky) a očekává se 167 000 návštěvníků z více než 100 zemí. Achema se uskuteční v době, kdy na trhu panuje optimistická nálada; proto pořadatelé očekávají, že letošní veletrh překoná minulé rekordy.

Veletrh potrvá od pondělí 11. června do pátku 15. června 2018. 

Klíčová témata

Pro letošní veletrh bylo vybráno několik klíčových témat:

  • biotechnologie pro chemickou výrobu (#BioForChem) – od genetiky přes výrobní procesy k hotovému produktu,
  • flexibilní výroba (#FlexProd) – výroba specializovaných a individualizovaných produktů v malých objemech, zrychlení výrobních cyklů a digitalizace výroby,
  • logistika v chemickém a farmaceutickém průmyslu (#PharmaChemLog) – digitalizace logistických služeb přináší nové možnosti v řízení dodavatelských řetězců a v distribuci.

Návštěvníci mající zájem o některé z uvedených témat najdou v katalogu loga, kterými budou označeny expozice vystavovatelů, již se k danému tématu hlásí. Stejná loga jsou i v aplikaci, která funguje jako elektronický katalog a je možné si ji stáhnout na stránce veletrhu. A zajímá-li se někdo konkrétně o logistiku, může navštívit Logistics Hotspot, specializovanou expozici logistických služeb, v hale 1.1. Pro každé téma bude vydán speciál­ní magazín, který shrne nabídku v oboru – návštěvníkům veletrhu budou tyto magazíny k dispozici zdarma u vchodu do areálu nebo ke stažení na webových stránkách veletrhu. 

Optimistická nálada na trhu se odráží na zájmu o veletrh

V oblasti procesního průmyslu panuje v současné době dobrá, optimistická nálada. „Pokud jde o předpovědi, jsme obvykle zdrženliví,“ řekl Dr. Thomas Scheuring, výkonný ředitel Dechema Austellungs-GmbH. „Ovšem v současné době vidíme zřetelný růst zvláště v některých oborech veletržní nomenklatury: v automatizaci, farmaceutické výrobě, balicí a skladovací technice, ale také v oblasti mechanického zpracování surovin; to vše nám dává dobré důvody k tomu, abychom potvrdili pozitivní očekávání.“

Megatrend digitalizace i konvenční témata

Ať jde o laboratorní vybavení, provozní technologická zařízení, balicí linky, nebo logistiku, všude je zřejmý „megatrend“ digitalizace. Mnoho inovací, které vystavovatelé na veletrhu Achema představí, je spojeno právě s digitalizací: např. díky digitálním rozhraním mohou být čerpadla integrována do výrobních zařízení metodou plug-and-play, mohou se sama diagnostikovat a posílat hlášení o svém stavu. Řídicí systémy jsou nyní konstruovány tak, aby vyhovovaly novým koncepcím spolupráce strojů s lidskou obsluhou.

S digitalizací souvisí zvláště zvýrazněná témata flexibilní výroba a logistika v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Modulární výrobní linky nebo integrace dodavatelských řetězců totiž nejsou bez digitalizace myslitelné.

Na veletrhu bude ovšem věnována pozornost i „konvenčním“ tématům. Vystavovatelé, kteří představují komponenty, stroje a technologické celky pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, se soustředí na inovace přinášející zvýšení efektivity využití surovin a energie nebo na uplatnění nových materiálů. A zdůrazněné téma biotechnologie pro chemický průmysl se nesoustředí jen na biotechnologické výroby, ale také na „klasické hráče“ v chemickém průmyslu: v chemické výrobě se stále častěji kombinují chemické a biotechnologické postupy. 

Automatizace v dialogu

Z doprovodného programu chci zvláště upozornit na odborné fórum Automatizace v dialogu, které pořádají společně Namur, ARC Advisory Group a ZVEI (obr. 2). Přednášky se budou konat po všech pět dní veletrhu přímo na výstavní ploše v hale 11.0 (stánek F59).

Na programu jsou panelové diskuse, prezentace a přednášky „Meet the Experts“. Posluchači se zde dozvědí aktuální informace o současných trendech v automatizaci procesní výroby. Přednášky budou následovány diskusí a na místě bude prostor i pro neformální rozhovory. Z témat vybírám: automatizace pro modulární technologické linky, zabezpečení dat a řídicích systémů v procesním průmyslu, efektivita využití energie a surovin, sledování a správa provozu výrobních prostředků (asset management), ochrana proti výbuchu, funkční bezpečnost, konvergence IT/OT a Industry 4.0.

Premiéru na fóru bude mít nový formát přednášek. „Toxic Talk: odborníci z průmyslu v dialogu“ jsou dialogy vždy dvou odborníků, kteří mají na zadané téma odlišný názor a diskutují o svém úhlu pohledu.

Program fóra zájemci naleznou na webové stránce veletrhu: http://bit.ly/2kbtED8

Kdo by měl veletrh navštívit

Achema se ve Frankfurtu koná každé tři roky. Odborníci tento veletrh považují za jeden z nejvýznamnějších v oboru nejen v Evropě, ale celosvětově. Spektrum představovaných produktů sahá od laboratorního vybavení a analytické techniky přes čerpadla až po balicí linky, od kotlů a míchadel až po bezpečnostní techniku, od materiálů a surovin po software – zkrátka pokrývá celý obor chemické, farmaceutické a potravinářské výroby. Doprovodný kongres zahrnuje 800 vědeckých a odborných přednášek. Více informací zájemci najdou na www.achema.de

Petr Bartošík

Obr. 1. Veletrh Achema se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem od 11. do 15. června 2018

Obr. 2. Fórum Automatizace v dialogu