Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

VDMA zvyšuje prognózu růstu robotiky a automatizace na jedenáct procent

Německý svaz výrobců strojů a zařízení VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) zvyšuje pro rok 2017 prognózu růstu sektoru robotiky a automatizace v Německu z původních 7 na 11 %. Tržby tohoto odvětví poprvé překonají hranici 14 miliard eur. 

Všechny tři sledované segmenty robotiky a automatizace hospodářství Německa jsou v roce 2017 na velkém vzestupu: obor průmyslového zpracování obrazu podle nové prognózy dosáhne růstu tržeb 18 % (odpovídajících 2,6 mld. eur) namísto původně očekávaných 10 %. Stejně tak v oblasti robotiky byla upravena prognóza růstu z původních 8 na 15 %, což odpovídá ročním tržbám 4,2 mld. eur. Tento trend odpovídá celosvětovému boomu odvětví, ve kterém podle statistik uveřejněných organizací IFR (International Federation of Robotics – Mezinárodní federace robotiky) v roce 2016 narostl počet nově zprovozněných průmyslových robotů o 16 % na 294 000 instalací a pro letošní rok IFR počítá s nárůstem o 8 % na 346 000. Německo je tak pátým největším světovým a největším evropským trhem robotiky.

Největší podíl v oboru robotiky a automatizace německého hospodářství představuje montážní a manipulační technika. Pro tento rok VDMA v tomto sektoru předpokládá růst tržeb o 6 %, čímž by bylo dosaženo rekordní hodnoty 7 mld. eur. 

(jh)

Obr. 1. Celkové tržby v oboru automatizace a robotiky v Německu