Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

VDMA: v oboru strojového vidění se v Německu v roce 2014 očekává růst o pět procent

Německý trh s prostředky pro strojové vi­dění stabilně roste. Podle nejnovějších úda­jů bylo zjištěno, že v roce 2013 trh meziroč­ně vzrostl o 5 % na 1,5 mld. eur a stejný růst je předpokládán i v roce 2014. Rostoucí po­ptávka je očekávána zvláště ze Severní Ame­riky a Asie. Německý vývoz do Asie se mezi lety 2008 a 1012 více než zdvojnásobil a již v roce 2012 poprvé překonal objem prodeje na evropském trhu. Vývoz do celé Ameriky za stejnou dobu vzrostl o 64 %. Prodej v Ev­ropě stagnuje.

(Bk)