VDE podporuje zvyšování kybernetické bezpečnosti

Více než polovina podniků je ohrožena kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost je proto základním předpokladem úspěšné digitalizace. Německý odborný svaz pro elektrotechniku, elektroniku a informační techniku VDE zesiluje svoji angažovanost pro kybernetickou bezpečnost a zahajuje činnost sdružení CERT.

Kybernetická bezpečnost je rozhodujícím faktorem pro úspěch digitální transformace. To je důležité poselství ze zprávy Tec Reports 2017, kterou odborný svaz VDE vypracoval podle průzkumu mezi 1 300 členskými podniky VDE a vysokými školami. Podle výsledků průzkumu je 88 % respondentů přesvědčeno o tom, že kybernetická bezpečnost je důležitým pilířem úspěšné digitalizace společnosti. Celkem 82 % respondentů považuje účinnou ochranu kritických infrastruktur za centrální úkol. A téměř všichni respondenti (93 %) si myslí, že kritické infrastruktury – např. v energetickém sektoru – vyžadují mimořádně zvýšenou ochranu. To, že Německo v oblasti technologií, konceptů, bezpečnostních norem a standardů pro kybernetickou bezpečnost zaujímá vedoucí postavení, si myslí ovšem jenom asi každý sedmý respondent.

Jak důležitá je kybernetická bezpečnost, ví mnoho podniků a vysokých škol z vlastní zkušenosti. Více než polovina respondentů (53 %) byla již kybernetickými útoky postižena. Přitom nadprůměrně často byly cílem kybernetických útoků velké podniky (71 %) a vysoké školy (68 %). V podnikové sféře jsou zvláště ohrožené oblasti výzkum a vývoj (78 %), informační systémy a software (70 %), výroba a plánování (57 %) a projektování a inženýrské služby (40 %).

Vzhledem k významu kybernetické bezpečnosti vyžadují členské podniky VDE ještě větší odbornou, ale i politickou angažovanost. Zhruba dvě třetiny členských podniků VDE považují kybernetickou bezpečnost za výzkumné i politické téma s největší prioritou (67 %) a podporují vytvoření národní strategie kybernetické bezpečnosti (64 %) a certifikačního systému pro kybernetickou bezpečnost (63 %).

VDE zahajuje činnost sdružení CERT pro větší kybernetickou bezpečnost

Kybernetická bezpečnost patří k nejdůležitějším tématům odborného svazu VDE. Při příležitosti letošního Hannover Messe zahájil odborný svaz VDE činnost sdružení CERT@VDE, první platformy pro koordinaci problémů kybernetické bezpečnosti speciálně pro malé a střední podniky v oblasti Industrie 4.0. Platforma nabízí výrobcům, integrátorům, investorům a provozovatelům z oboru průmyslové automatizace možnost intenzivní a důvěryhodné výměny informací a konkrétní podporu pro zvýšení kybernetické bezpečnosti v rámci nekomerčního sdružení CERT. Mimoto VDE provozuje kontaktní místo VDE-DKE pro informační bezpečnost KSI (Kontaktstelle Informationssicherheit) a zajišťuje doprovodný výzkum pro projekty spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum BMBF Vernetzte IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen (VeSiKi) a Zuverlässige drahtlose Kommunikation in der Industrie (BZKI). Ke standardizaci kybernetické bezpečnosti přispívá zaváděním norem řady IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security. V oboru zkoušení a certifikace nabízí zkušební ústav VDE certifikát VDE Informationssicherheit geprüft.

[VDE-Unternehmen fordern nationale Cyber-Security-Strategie. Pressemitteilung, 24. 4. 2017.]

(Kab.)