Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vážicí systém Inline

Automa 7/2000

(firemní článek)

Vážicí systém Inline

Systém Inline je jedinečný statický vážicí systém, který uspokojuje stále se zvyšující nároky na přesnost a zároveň i jednoduchost vážení kapalných médií v nejrůznějších průmyslových aplikacích. Hlavní výhodou systému Inline je vážení pouhého média, nikoliv celé nádrže. Jednoduchá montáž pouze pomocí závitu G1" nebo příruby DN 50 až DN 150 předčí jakékoliv jiné instalace tradičních vážicích systémů.

Patentovaný systém Inline je výsledkem spojení moderní tenzometrické jednotky a principu Archimédova zákona.

Obr. 1.

Měření hmotnosti v průmyslu
Pro určení hmotnosti média je využíváno několika všeobecně uznávaných metod. Většina z nich vychází z měření tíhy, která je místně závislá na tíhovém zrychlení. Jiné metody, jako např. Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, měří hmotnost přímo. Obě metody zjišťování hmotnosti jsou v praxi rovnocenné a odchylky místního tíhového zrychlení se většinou zanedbávají.

Hmotnost produktu se stává jednou z nejžádanějších měřených veličin v průmyslových aplikacích. Metody vážení tekutých médií v průmyslu lze rozdělit na:

  • Tenzometrické vážení (vážení nádrže i s obsahem). Je použitelné u všech typů zásobníků, míchacích nádob nebo reaktorů, při dobré údržbě lze dosáhnout přesnosti od 0,05 až do 1 %. Nevýhodou je nákladná instalace.
  • Hmotnostní průtokoměry. Poskytují relativně dobré výsledky vážení, ale nelze je použít přímo pro měření hmotnosti materiálu v nádobě.
  • Hmotnost odvozená od měření polohy hladiny – při tomto měření se využívá několik měřicích technik (např. radarové, ultrazvukové nebo kapacitní měření polohy hladiny). Tento způsob zjišťování hmotnosti se vyznačuje jednou podstatnou nevýhodou – pro výpočet hmotnosti je nutné znát také hustotu média při daných podmínkách.

Vážicí systém Inline
Vážicí systém Inline využívá princip Archimédova zákona a jeho podstatou je unikátní provedení snímací jednotky (obr. 2). Ponorné těleso (1) se závěsem (2) je upevněno na nosník (3), pevně navařený na trubku (5) s tenzometry. Vztlaková síla působící na ponorné těleso je přenášena přes pružný nosník na trubku s tenzometry. Změna odporu na měřicím můstku (4) je vyhodnocena vyhodnocovací jednotkou (6).

Obr. 2.

Výhody:

  • velká přesnost měření,
  • jednoduchá instalace, nejsou nutné speciální úpravy, zvláštní konstrukce, je možné měřit přímo v nádržích,
  • měření není ovlivněno teplotou, tlakem, pěnou, výpary, rozhraním produktů, dielektrickou konstantou ani vodivostí média,
  • jednoduchý, robustní systém,
  • velká odolnost proti korozi.

Snímač se dodává ve dvou variantách. Typ ILWS má tenzometrický výstup, který lze připojit k většině vyhodnocovacích jednotek tenzometrických vah. Typ ILWT je s připojeným ukazatelem hmotnosti, vestavěnou linearizací profilu nádoby a s výstupem 4 až 20 mA. Jednotku lze kalibrovat a nastavovat místně nebo dálkově prostřednictvím protokolu HART.

Tento systém se pro své aplikace rozhodly celosvětově použít společnosti: Shell, Esso, Höchst Chemie, Clariant Chemie, CIBA, Basel, Hofmann LaRoch a Novartis Chemie. V Německu se pro nákup rozhodly společnosti Basf, Merck a Bayern Öel.

Pro podrobnější informace kontaktujte pracovníky společnosti Level Instruments.

Servis 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Level instruments, váš partner v měření hladin, průtoku, tlaku a teploty.

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84, 0602 533 433
fax: 069/662 06 18
e-mail: info@levelin.cz

Level Instruments vás zve na MSV v Brně. Informace o produktech dodávaných do ČR a SR firmou Level Instruments získáte ve stáncích firem:

AMS hladinoměry, s. r. o., pavilon C, stánek č. 6
ZPA–DP, a. s., volná plocha Z1, stánek č. 8
Olympo Controls Ltd., pavilon C-I, stánek č. 115
Regula Praha, a. s., volná plocha Z1, stánek č. 16