Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vážicí jednotka UWT 600 s inteligentní součtovou krabicí I BOX 2000

číslo 8-9/2005

Vážicí jednotka UWT 600 s inteligentní součtovou krabicí I BOX 2000

Obr. 1.

Vážicí jednotka UWT 600 je vyhodnocovací jednotka vyšší třídy, jež poskytuje záruku schopnosti vážit i při poruše snímače. Při použití v kombinaci s digitální součtovou krabicí I BOX 2000 zpracovává signál z každého snímače odděleně, a to včetně zobrazení jednotlivých naměřených hodnot. Krabice I BOX 2000 převádí výstupní signál každého snímače do číslicového tvaru (24 bitů) a další přenos již probíhá po komunikační lince (RS-232, RS-485). Důležitou vlastností této linky je možnost beze ztrát propojit součtovou krabici s jednotkou UWT 600 až na vzdálenost 1 000 m, což s analogovým signálem není možné. Údaje jednotlivých snímačů mohou být zobrazovány na UWT 600 ve čtyřech polích displeje. To je důležité pro nastavení váhy a zábranu přetížení některého ze snímačů, popř. pro kontrolu s možností okamžitého upozornění na nesouměrné rozdělení nákladu. Při poruše snímače je obsluha varována. Ale poté jednotka sama upraví zesílení signálu ostatních snímačů tak, že při souměrném zatížení je zobrazen správný údaj hmotnosti jako při všech snímačích v činnosti. Po opravě jednotka sama přejde do původního režimu. Při uvádění jednotky do provozu je možné digitálně vykompenzovat různé hodnoty citlivosti snímačů a u systémů s několika snímači tak zajistit správnost údajů.

UTILCELL, s. r. o., tel./fax: 546 427 059, 546 427 212, e-mail: info@utilcell.com, http://www.utilcell.com