Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vazební relé pro automatizaci

číslo 8-9/2005

Vazební relé pro automatizaci

Rakouská firma Tele-Haase (Automation Components), přední světový výrobce časových, hlídacích a bezpečnostních relé, nabízí i množství velmi zajímavých vazebních relé pro automatizaci.

Obr. 1.

Obr. 1. Vazební relé OCL 1 s prahovou úrovní vstupu 0 až 20 mA a spínacím výstupem

Sortiment těchto relé se dělí do dvou základních kategorií. Zaprvé jsou to relé, jejichž stav výstupního přepínacího kontaktu je závislý na hodnotě analogového signálu 0 až 10 V DC nebo 0 až 20 mA DC na vstupu relé (obr. 1), a zadruhé jsou to skutečné vazební členy (obr. 2), jež podle zvoleného režimu činnosti přenášejí analogové hodnoty ze vstupu na výstup.

Společným znakem těchto relé je vestavěný miniaturní přepínač, umožňující volit pracovní režim relé, resp. vazebního členu, ve třech módech – vypnuto, ručně a automaticky. Každý z těchto režimů je signalizován prostřednictvím pomocného kontaktu B1 – B2 zpět do nadřazeného systému, který tak má vždy informaci o aktuálním stavu relé. Uvedená vlastnost je s výhodou využívána např. při ručním ovládání nebo při údržbě zařízení.

V automatickém režimu u relé vyhodnocujících hodnotu vstupního signálu se žádaná prahová hodnota nastavuje potenciometrem na čelním panelu relé. Pokles či překročení prahové úrovně je potom vyhodnoceno sepnutím či rozepnutím výstupního kontaktu relé. U vazebního členu s analogovým výstupem v tomto režimu odpovídá hodnota výstupního analogového signálu hodnotě signálu na vstupu.

Obr. 2.

Obr. 2. Vazební relé OVP 1 s analogovým výstupem 0 až 10 V DC

V ručním režimu u relé vyhodnocujících hodnotu vstupního signálu je kontakt výstupního relé trvale sepnut. U vazebního relé sleduje hodnota výstupního signálu hodnotu z rozmezí 0 až 10 V DC, popř. 0 až 20 mA DC, nastavovanou potenciometrem na čelní straně relé.

Všechna zmíněná relé se dodávají v jednomodulovém provedení (17,5 mm) na lištu DIN pro napájení 24 V AC/DC.

K dispozici jsou i jednoduchá oddělovací relé, rovněž v provedení na lištu DIN, s jedním nebo dvěma přepínacími kontakty v jednomodulovém i dvoumodulovém provedení s univerzálním napájecím napětím 12 až 240 V AC/DC nebo velmi oblíbená ultratenká oddělovací relé šířky 6,2 mm pro napětí 24 V a 240 V AC/DC.

Do této kategorie patří ještě relé s označením KM2X04, které při šířce 22,5 mm obsahuje čtyři nezávislé obvody se čtyřmi galvanicky oddělenými výstupy. Každý z kanálů má svoji optickou indikaci a možnost řízení polovodičovým výstupem.

Všechny další technické i obchodní informace lze získat na adrese uvedené za článkem.

Ing. Jan Kučera,
Spínací technika

Ing. Jan Kučera – Spínací technika
Bořitov, nám. U Václava 8
679 21 Černá Hora
tel.: 516 437 572
fax: 516 437 255
e-mail: jan.kucera@spinacitechnika.cz
http://www.spinacitechnika.cz