Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vario-X – decentralizované řešení pro automatizaci zítřka

Modulární automatizační systém Vario-X umožňuje zapojit senzory a akční členy decentralizovaně přímo na stroji, bez použití rozváděčů. To výrazně spoří čas a náklady při instalaci, plánování, provozu a servisu. Volitelně je možné vytvořit digitální dvojče stroje nebo linky, které jsou automatizovány pomocí Vario-X. Systém Vario-X a celý sortiment Murr­elektronik bude možné si prohlédnout na veletrhu Amper ve stánku společnosti Murrelektronik V 6.02

 

Odborníci na automatizaci dnes řeší mnoho otázek: Jak lze efektivně využít výhody digitálních prostředků, jako je umělá inteligence, strojové učení, IoT a analýza velkých dat? Jak lze kombinovat stávající systémy s novými digitálními řešeními? Výzvou je vybudovat most mezi minulostí a budoucností propojením analogového a digitálního světa. Právě v tomto oboru usiluje společnost Murrelektronik o topologii, která bude dostatečně výkonná a bezproblémová.

 

Vario-X: přesvědčivý koncept

Pro úspěšnou digitální transformaci je třeba zásadní důsledná decentralizace. Základní myšlenka decentralizace je zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji. V tomto přístupu se uplatní automatizační systém Vario-X, který umožní všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně, bez soustavy rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití.

„Vario-X nabízí stoprocentně decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí globální obchodní jednotky Automatizace společnosti Murrelektronik. „Náš automatizační systém zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku a tím i vyšší efektivitu a konkurenceschopnost při konstrukci strojů a zařízení. Jen díky integrovanému konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %.“

Výkonný, robustní, jednoduchý

Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizované zapojení servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde inovativní konektor MQ15 DC – pro rychlé připojení k systému stroje stačí jedno otočení o čtvrt otáčky. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné, a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování.

Vario-X zajišťuje přímo v prostředí stroje spolehlivou správu napětí, signálů a dat pro bezproblémovou integraci decentralizovaných servopohonů. Základem jsou robustní, vodotěsné a prachotěsné skříně s krytím IP65 obsahující napájecí zdroj, řídicí jednotku, spínače, bezpečnostní techniku a I/O moduly. Lze je snadno zaklapnout do stejně robustní základní desky s integrovanými profily konstrukce stroje. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, si poradí se všemi požadavky a lze ji integrovat do všech průmyslových ethernetových sítí vyšší úrovně jako otevřenou řídicí platformu. Napájení 48 V zaručuje dostatečný výkon pro téměř každou oblast použití.

 

Ze senzoru do cloudu

Vario-X však nejsou jen základní desky, řídicí systémy, kabely atd. Pro stroj nebo zařízení, které mají být automatizovány s použitím Vario-X, lze volitelně vytvořit digitální dvojče: jeho pohyblivý obraz 1 : 1, který obsahuje všechny funkce a parametry budoucího systému. Dvojče je možné zpracovat již ve fázi projektu, před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů pomocí speciálního softwaru, který lze následně použít k simulaci následných pohybů a procesů. Díky tomu je možné snadno dosáhnout takových funkcí, jako jsou vizua­lizace a ovládání digitálního systému s pomocí rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Digitální dvojče může navíc sledovat stroj během provozu a číst z něj data.

 

Zvýšení efektivity výroby

V reakci na rostoucí požadavky na energetickou účinnost výroby je v automatizačních systémech nahrazováno pneumatické řízení elektrickým. Vario-X umožňuje snadno elektrifikovat komponenty systému, např. upínací jednotky při konstrukci karoserie (obr. 3). Zaměstnavatel tak může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých výrobních halách, plánovač výroby se může soustředit na jeden zdroj energie, na elektřinu, a zaměstnanci pracují ve znatelně tišším pracovním prostředí.

Další informace na www.murrelektronik.cz

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

 

Obr. 1. Modulární automatizační systém Vario-X

Obr. 2. Digitální dvojče stroje ovládaného systémem Vario-X

Obr. 3. Inteligentní upínací jednotka ovládaná systémem Vario-X může kdykoliv poskytovat informace o parametrech, jako jsou poloha, krouticí moment a rychlost