Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Valve World Expo: kohouty a ventily všech druhů a velikostí

Anglické slovo valve označuje ventil, kohoutek, šoupátko i klapku, tedy vše, co se používá k dvoustavové i plynulé regulaci průtoku. Podle požadavků dané úlohy, typu dopravovaného média, průtoku a parametrů prostředí existuje nespočet druhů a typů těchto součástí, pracujících na rozdílných principech. Najít je lze téměř všude: v průmyslu, v zemědělství, v domácnostech a budovách, ve vodohospodářství nebo v dopravních prostředcích. Průmyslové kohouty, ventily a další komponenty potřebné pro dopravu plynů, kapalin a volně proudících pevných látek najdou návštěvníci na veletrhu Valve World Expo, který se loni přestěhoval z Maastrichtu v Nizozemí do německého Düsseldorfu. Další ročník bienální akce se bude v Düsseldorfu konat 27. až 29. listopadu 2012.
 
Vodovodní baterie nebo regulační kohouty topení zná asi každý, ale to nejsou ty komponenty, jimž by se veletrh Valve World Expo věnoval. Jeho zaměřením jsou komponenty pro průmysl, a to v celé šíři oborů: pro chemický průmysl, petrochemii, plynárenský průmysl, potravinářství a farmacii, plastikářský průmysl, pro pneumatické a hydraulické mechanismy, vakuovou techniku, svařovací techniku atd. Mnohdy jde o životně důležité součásti, např. havarijní klapky či pojistné ventily. Ty se při své činnosti musí vypořádat s mnoha vlivy, které nepříznivě ovlivňují jejich činnost: teplotou, tlakem, korozí, abrazí, vznikem nálepů a usazenin. Například u parních turbín musí ventily vydržet tlak 40 Mpa a teplotu přesahující 650 °C.
 
Existuje mnoho výrobců, kteří vyrábějí ventily a kohouty pro všeobecné použití nebo se specializují na určitou oblast techniky či jen na některé komponenty, např. pohony regulačních ventilů, těsnění apod.
 
Valve World Expo je jedinečnou příležitostí, kde se tito výrobci sejdou se svými zákazníky z celého světa, aby jim předvedli nové výrobky a diskutovali s nimi o pokroku a trendech v oblasti materiálů, konstrukce, povrchové ochrany nebo diagnostiky stavu ventilů. Návštěvníci tohoto vysoce specializovaného veletrhu jsou opravdu z celého světa a ze všech oborů – podle průzkumu pořadatele na minulém ročníku z oblastí petrochemie, energetiky, vodárenství, chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, stavby strojů, dopravní techniky a dalších oborů.
 
Valve World Expo se sice koná až v listopadu příštího roku, ale protože vloni v listopadu jsem v Düsseldorfu potkal i několik českých a slovenských vystavovatelů, připomínám jim i dalším zájemcům o účast, že registrace vystavovatelů na webové stránce www.valveworldexpo.com již byla zahájena.

(Bk)