Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vakuová technika v automatizaci

Automa 7/2000

Ing. Miloš Pařík,
ANTACT spol. s r. o.

Vakuová technika v automatizaci

Aplikace vakuové techniky nalézají v průmyslu a strojírenství stále širší uplatnění. S postupující informovaností konstruktérů o nabídce vakuových prvků přicházejí nová, originální technická řešení založená na využití podtlaku.

Obr. 1.

Zdroje podtlaku
Požadavek zajistit přívod podtlaku pro různá zařízení v automatizovaných systémech lze zabezpečit různými způsoby. Existuje však jedno řešení s vynikajícími technickými parametry, které poskytne vakuum v požadovaném místě. Použité zařízení má malé rozměry, lze je snadno namontovat na požadované místo, má vysokou provozní spolehlivost, vyžaduje minimální údržbu, vyznačuje se malou hlučností a nevyvolává vibrace ani teplotní efekt. Tímto řešením jsou vývěvy Kavac.

Vývěvy Kavac jsou speciálně navrženy pro účelná a levná řešení všech aplikací zahrnujících uchopování a přemísťování komponentů a výrobků. V nejnovější nabídce vývěv Kavac od specialisty na pneumatická zařízení, firmy KV, jsou kompaktní, odlehčená zařízení pracující na bázi Venturiho dýzy, která nemají žádné pohyblivé části a nevyžadují provozní údržbu.

Vývěvy Kavac jsou dostatečně malé k tomu, aby je bylo možné namontovat do blízkosti místa, kde je požadován podtlak. Pro svůj provoz potřebují pouze dodávku stlačeného vzduchu. Pro dosažení maximální univerzálnosti je lze opatřit volitelnou výbavou v podobě zabudovaného elektromagnetického ventilu, který zajišťuje kompletní řízení provozu vývěvy.

Nabídka vývěv Kavac zahrnuje sedmnáct modelů, které jsou schopny poskytovat úrovně podtlaku až do 910 mbar a které mají objemový průtok od 14 do 793 litrů za minutu. Vysokých průtoků je dosahováno ve skutečných pracovních podmínkách. V mnoha aplikacích tak tyto vývěvy umožňují zkrátit doby cyklů, což vede ke zvýšení produktivity zařízení, na kterých jsou tyto vývěvy instalovány.

K dispozici jsou také verze vývěv typu fastbreak s vypouštěním vysokou rychlostí. Ty ještě více zvyšují produktivitu na manipulačních strojích typu „sebrat a umístit“ a rovněž v dalších aplikacích, kde je požadováno rychlé uvolnění dílu.

Obr. 2.

Na rozdíl od konvenčních mechanických vývěv poskytují vývěvy Kavac plný průtok podtlaku bezprostředně po zapnutí dodávky vzduchu, a jsou tedy kdykoliv připraveny k okamžité činnosti. To znamená, že tyto vývěvy mohou být v činnosti pouze v době, kdy je podtlak skutečně požadován, což v mnoha aplikacích vede k velkým úsporám na výdajích za energii.

Modulární konstrukce zvyšuje užitnou hodnotu vývěvy
Vývěvy Kavac jsou k dispozici ve třech velikostech – Mini, Midi a Maxi s úrovněmi podtlaku 910 nebo 680 mbar.

Zejména série Midi zaujme svou modulární konstrukcí, která obsahuje osm vzájemně zaměnitelných patron. Volbou úhlů vstupu a výstupu trysky a průměru trysky a jejich kombinací s příslušným vnitřním difuzorem je možné upravovat proudění a úrovně podtlaku tak, aby vyhovoval specifickým potřebám nejrůznějších aplikací. Kteroukoli z patron je v podstatě možné kombinovat s jedním ze čtyř provedení tělesa.

Všechny vývěvy založené na Venturiho dýze se po dlouhodobém používání zanesou prachem. Díky modulární konstrukci vývěv Kavac Midi je možné je rozebrat, vyčistit a znovu smontovat a není nutné je celé vyměnit.

Vývěvy série Mini se stanovenými hodnotami tlaku 910 mbar a průtoku 14 l/min jsou kompaktní a odlehčená zařízení, která jsou ideální pro aplikace typu „sebrat a umístit“. Vývěvy největší velikosti typu Maxi mají vysoké rychlosti proudění podtlaku a jsou vhodné pro rychlé odsávání velkých objemů vzduchu. Typicky se používají tam, kde je nutné překonat úbytky podtlaku způsobené prosakováním porézním materiálem nebo pro připojení většího počtu přísavek.

Obr. 3.

Vývěvy pro přemísťování materiálu a zesilovače podtlaku
Dalšími prvky vakuové techniky vyráběnými firmou KV jsou vzduchové zesilovače podtlaku, vývěvy pro přemísťování materiálů a vývěvy s proměnlivým podtlakem. Tyto součásti jsou stále ještě mnohým konstruktérům nepříliš známé, ale pro široké uplatnění si jistě zaslouží více pozornosti. Mnohdy totiž lze jejich použitím vyřešit složité zadání nebo dosáhnout jednoduššího a elegantnějšího technického řešení než při použití jiných konstrukčních dílců.

Příkladem jsou takové aplikace jako použití vakuového zesilovače pro velmi rychlé odsátí vzduchu z prostoru mezi dvěma fóliemi, které pevně přitlačují lepené výrobky. Vakuový zesilovač umožňuje dosáhnout velkého průtoku při malé spotřebě stlačeného vzduchu.

Vývěvy pro přemísťování materiálu jsou úspěšně používány pro odsávání různých nečistot (prachu, dřevěných pilin apod.) a přenášení rozličných výrobků či materiálů (tablety, granuláty apod.) na jiné místo.

Vývěvy s proměnlivým podtlakem slouží pro vyčerpávání velkého množství vzduchu či jiného sypkého i kapalného média, pro práci ve znečištěném a prašném prostředí, pro uchopování předmětů s porézním povrchem a pro výrobu směsí různých kapalných a sypkých materiálů.

Přísavky
Přísavka je akční člen vakuového obvodu, na jehož provedení a technických parametrech závisí úspěch celého zařízení. Výběr správného typu a materiálu přísavky tak, aby svými parametry plně vyhovovala – např. správně uchopila dlaždici, nepomačkala přenášený arch papíru apod., je však často možný až po vyzkoušení stroje v provozu.

Firma KV nabízí více než osmdesát různých velikostí přísavek, přičemž standardní rozsah průměrů je od 5 do 95 mm. Použity jsou tři základní materiály: nitrylový, silikonový a přírodní kaučuk. Konfigurace zahrnují ploché přísavky pro uchopení plochých nebo mírně zakřivených předmětů i přísavky s jedním a více měchy pro uchopování velmi zakřivených předmětů. Některé z přísavek Kavac mají specifické určení, např. přísavky pro manipulování s papírem a dřevem, zpracovávání potravin (manipulace s vejci, cukrářským zbožím a chlebem) a manipulaci se sklem.

Obr. 4.

Modulární spojovací systém umožňuje zvolit si mezi osmi různými závitovými otvory (od M3 s vnějším závitem až po G 1/4" s vnitřním závitem). Výměna elastomerové části je tedy možná při zachování původní přípojky.

Aby bylo možné kompenzovat nerovnoměrné výšky naskládaného materiálu, lze vřeteno talíře vybavit axiální pružinou, která při manipulaci s choulostivými předměty funguje jako vyrovnávací prvek; umožňuje zvládat rozdíly ve výšce naskládaného materiálu až do 70 mm.

Vakuová technika v praxi
Oblast použití systémů založených na využití podtlaku se stále rozšiřuje. Nové nápady, které se budou objevovat v souvislosti s rostoucím povědomím o možnostech vakuových obvodů a s přibývajícími zkušenostmi konstruktérů v praxi jistě přispějí k dalšímu pokroku v automatizaci. Rozšíření aplikací vakuové techniky bude také inspirovat koncové uživatele v průmyslu, strojírenství i jiných oborech k novým požadavkům na automatizační techniku.

ANTACT, spol. s r. o.
nám. 5. května 17
252 25 Jihočany
tel.: 02/579 610 04-5
fax: 02/579 603 70
e-mail: antact@antact.cz
www.antact.cz