Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

V Severní Americe v roce 2020 poprvé převážily objednávky robotů mimo automobilový průmysl

Podle Asociace robotického průmyslu RIA, která je součástí Asociace pro pokročilou automatizaci A3, objednaly společnosti v Severní Americe v roce 2020 celkem 31 044 robotických jednotek v hodnotě 1,6 miliardy amerických dolarů. Z toho ve čtvrtém čtvrtletí objednaly 9 972 jednotek za 479 milionů dolarů.

„Zvýšení počtu objednávek robotů navzdory pandemii ukazuje rostoucí zájem o robotiku a automatizaci,“ uvedl Jeff Burnstein, prezident A3. „Je slibné vidět rostoucí počet objednávek z nových oborů a dosah do větší skupiny uživatelů než kdy před tím.“

Objem objednávek do oborů farmacie, medicíny a kosmetického průmyslu se zvýšil o 69 %, do oborů potravinářství a výroby spotřebního zboží o 56 % a do plastikářského a gumárenského průmyslu o 51 %. Objednávky do automobilového průmyslu přitom vzrostly o 39 %.

John Bubnikovich, ředitel kanceláře společnosti KUKA Robotics pro Severní Ameriku, řekl: „V roce 2020 jsme viděli zvláště dva trendy, které zvýšily růst v oborech mimo automobilový průmysl. První: v těchto oborech průmyslu rostou kompetence v automatizaci, a to s sebou nese větší poptávku po automatizační technice. Druhý souvisí s výrazným posunem chování zákazníků. Očekávání, která s sebou tento posun nese, není možné uspokojit bez automatizace.“ Bubnikovich dále uvedl, že přerušení dodavatelských řetězců a nestabilita dostupnosti pracovní síly urychlily strategické plány automatizace.

Podobné trendy uvádějí i jiní velcí výrobci robotů.

„Se změnami v nákupním chování lidí, které byly způsobeny covidem, souvisí rekordní nasazení robotů pro vychystávání objednávek z e-shopů při dodržení bezpečných rozestupů mezi osobami ve skladech,“ sdělil Dean Elkins, vedoucí segmentu manipulace společnosti Yaskawa Motoman. „Kromě toho roboty ve velké míře pomáhaly při výrobě osobních ochranných pomůcek, testů a zdravotnických prostředků.“

„Zaznamenali jsme podstatné zvýšení aktivity v odvětvích mimo automobilový průmysl, protože naši zákazníci se zaměřují na to, aby jejich výrobní linky byly pružnější a lépe schopné efektivně dosáhnout širšího sortimentu s menšími sériemi, aby tak reagovali na neustále se vyvíjející požadavky zákazníků,“ konstatoval Mark Joppru, viceprezident pro segment spotřebního průmyslu a servisních robotů společnosti US ABB Robotics and Machine Automation. „Například v potravinářství, kde se roboty tradičně používaly k automatizaci jednodušších procesů, jako je balení, jsou stále častěji pověřovány složitějšími úkoly, jako je přímá příprava jídla, což má za následek zlepšení bezpečnosti a hygieny potravin. I když tyto trendy existují již několik let, covid změnil vnímání a priority našich zákazníků a urychlil přijetí robotické automatizace.“

V srpnu 2020 informovala asociace A3 o napětí v dodavatelských řetězcích a o ekonomické nejistotě vyvolané covidem. Alex Shikany, viceprezident A3, ale tehdy poznamenal, že i přes pokles objednávek projevují vedoucí představitelé odvětví optimismus. Jejich předpověď silného konce roku 2020 se naplnila.

„Pandemie vyvolala u výrobních společností tak naléhavou potřebu investic do automatizace, jako nikdy předtím,“ zmínil Mike Cicco, prezident a generální ředitel společnosti FANUC America. „Firmy tradičně automatizují pro snížení nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení kvality. Pandemie však vede výrobce k tomu, aby znovu prozkoumali svůj dodavatelský řetězec, aby zvýšili flexibilitu, minimalizovali dopady jeho narušení a posunuli výrobu blíže k zákazníkům. Zvláště větší společnosti proto chtějí takové robotické buňky, které mohou snadno přesunout tam, kde jsou třeba. Nevyužitý potenciál automatizace je pro náš obor slibným znamením; příležitosti pro automatizaci jsou dnes skutečně velké.“

K tomu, aby malé a střední podniky v oborech, kde uplatnění robotů není běžné, mohly objevit jejich možnosti a naplno je využít, je třeba uživatele vzdělávat a přinášet jim informace. Nezastupitelnou roli v tom hrají odborné časopisy a v době, kdy nelze pořádat veletrhy a konference, také různé virtuální akce. Sdružení A3 proto pořádá virtuální veletrh s konferencí Automate Forward. Uskuteční se ve dnech 22. až 26. března, zúčastní se jej přes 80 řečníků a nejnovější techniku zde virtuálně představí více než 160 dodavatelů automatizační techniky.

[Tisková zpráva A3, 28. ledna 2021.]

(Bk)