Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

V rámci projektu TERRINet je možné získat přístup ke špičkové infrastruktuře v oblasti robotiky

Projekt TERRINet je evropská iniciativa, jejímž úkolem je vychovávat a vzdělávat novou generaci výzkumných pracovníků v oboru robotiky – krátce řečeno inženýry, kteří budou schopni konstruovat, vyvíjet a provozovat roboty nyní i v budoucnu.

Cílem projektu The European Robotics Research Infrastructure Network (TERRINet) je nabídnout studentům a výzkumným pracovníkům zdarma přístup:

  • k vysoce kvalitní výzkumné infrastruktuře (nyní ke dvanácti výzkumným střediskům a více než devadesáti vývojovým platformám),
  • k excelentnímu servisu pro výzkum (technická a vědecká podpora předních odborníků),
  • ke kvalitnímu vzdělávání pro různé uživatele (školení, výukové kurzy online, workshopy).

Přístup je uživatelům umožněn na základě zapojení do jednotlivých výzev, vyhlašovaných od prosince 2018 až do konce roku 2020. V rámci výzvy je třeba podat přihlášku, v níž bude vysvětleno, jak konkrétní vědecký projekt zapojit do některého ze středisek infrastruktury TERRINet.

Pro vybrané experimenty budou náklady na přístup k infrastruktuře financovány z prostředků projektu TERRINet (včetně cestovních nákladů a stravného). Více informací zájemci najdou na www.terrinet.eu.

Zúčastnit se mohou studenti všech stupňů škol, akademičtí i průmysloví výzkumníci a konstruktéři (včetně výzkumníků na pozici postdoktorand), vlastníci a manažeři start-upů, stejně jako malých, středních i velkých firem. Projekt je podporován z programu na podporu výzkumu a inovací EU Horizon 2020, č. grantu 730994.

První výzva je otevřena do 28. února 2019, právě nyní je tedy příležitost se do projektu zapojit. Více na www.terrinet.eu.

(Bk)