Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

V polovině září začíná jubilejní 45. MSV

číslo 8-9/2003

V polovině září začíná jubilejní 45. MSV

Přípravy největšího středoevropského průmyslového veletrhu jsou v plném proudu. Na brněnském výstavišti finišuje výstavba nového pavilonu F, organizátoři „pilují“ harmonogram doprovodných akcí a vystavovatelé se snaží trumfnout konkurenci velkolepostí svých stánků. Účast na 45. mezinárodním strojírenském veletrhu a souběžně konaném 2. mezinárodním veletrhu Transport a Logistika potvrdilo více než dva tisíce vystavujících firem ze 35 států. Jejich expozice si má ve dnech 15. až 19. září prohlédnout přes sto tisíc odborných návštěvníků, novinářů a významných osobností obchodní, technické a ekonomické sféry ze sedmdesáti zemí světa.

Multikulturní pavilon F

Zahájení veletrhu bude spojeno s premiérou nového pavilonu F, který vystavovatelům MSV jako vůbec prvním nabídne 5 107 m2 nejmodernější výstavní plochy. V centrální části výstaviště se tak rozšíří komplex staveb, které plně odpovídají současnému světovému výstavnickému standardu – patří k nim pavilony G1, G2 (dokončeny roku 1996) a V (z roku 2000).

Obr. 1.

Pavilon F zaujme svou architekturou i vnitřním vybavením. Výstavní plocha bude opatřena průběžnými kanálky s možností připojení vody, stlačeného vzduchu, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu včetně zajištění přenosu dat. Všechny prosklené plochy budou vybaveny elektrickým zatemňovacím zařízením, které bude stejně jako větrání, vytápění a chlazení centrálně řízeno. Proti nežádoucím vstupům budovu zajistí systém EZS napojený na pult centrální ochrany areálu.

Na MSV bude v pavilonu F vystavovat mnoho zahraničních firem – celkem zde mají sídlit expozice ze čtrnácti zemí. Patří k nim i tzv. oficiální účasti, které zaštiťuje ambasáda, ministerstvo či instituce zahraničního obchodu. Touto formou budou v pavilonu F zastoupeny Francie, Kanada, Maďarsko a Skotsko. Dále tu návštěvníci naleznou vystavovatele z oblasti výzkumu a služeb a další významné firmy a instituce: za všechny jmenujme alespoň Ministerstvo životního prostředí ČR.

Zlaté medaile MSV a projekt Česká hlava

Nejlepší exponáty veletrhu budou opět soutěžit o prestižní Zlaté medaile MSV. Kvalitu přihlášených výrobků bude odborná hodnotitelská komise posuzovat jako již tradičně ve dvou kolech, ovšem novinkou je slavnostní vyhlášení výsledků první den veletrhu. Všichni ocenění tak budou moci svůj úspěch zúročit již v průběhu veletržní prezentace.

Premiéru bude mít propojení soutěže s projektem Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Národní ceny Česká hlava jsou každoročně udělovány vybraným osobnostem v osmi základních kategoriích. Výjimkou z tohoto pravidla je kategorie Industrie, v níž se laureát vybírá z firem, které na území České republiky realizovaly novou technologii či výrobek. Protože s těmito kritérii korespondují podmínky soutěže o Zlaté medaile MSV, navrhne letošní kandidáty „Českých hlav„ v kategorii Industrie hodnotitelská komise pracující při brněnském strojírenském veletrhu.

Odborný doprovodný program

Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program, jehož klíčovým tématem se stane rozšíření Evropské unie. Pořadatelé letos ve spolupráci s oborovými svazy, vysokými školami a dalšími institucemi připravují více než čtyřicet konferencí a seminářů. Z těch nejdůležitějších lze jmenovat Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, Envikongres 2003, věnovaný implementaci evropské směrnice o IPPC (integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí), seminář Logistika – integrující činitel při rozšiřování EU, 4. mezinárodní konferenci Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, seminář Průmyslové fórum 2003, třídenní 3. celostátní setkání elektrotechniků a diskusní fórum Možnosti českých podniků v zapojení do výzkumných a vývojových programů zemí EU.

Evropské konzultační centrum

Prioritním tématem ročníku bude rozšíření Evropské unie a jeho dopady na českou průmyslovou sféru. Po celou dobu konání MSV bude na brněnském výstavišti otevřeno Evropské konzultační centrum, které poskytne prostor k individuálním konzultacím s odborníky na konkrétní problematiku. „Zájemcům z řad vystavovatelů i návštěvníků zde zdarma nabídneme možnost půlhodinových diskusí se zkušenými specialisty z předních domácích konzultantských společností a sdružení,„ vysvětlil Václav Šmejkal ze společnosti European Consulting Institut, která celou akci zajišťuje. Do Evropského konzultačního centra se zapojí také odborníci z firem CIVOP, DHV CR, Direkta Group, Eurovision, HZ Praha a Českého sdružení spotřebitelů. Půlhodinové konzultace lze objednat již nyní, a to v Business Centeru na brněnském výstavišti (e-mail: visitor@bvv.cz).

V Business Centeru v pavilonu E bude opět otevřeno také Středisko pro podporu podnikání, které zejména malým a středním firmám nabízí jedinečnou příležitost získat veškeré informace o projektech zaměřených na podporu podnikání a exportu. Garantem střediska je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a na jeho činnosti se bude podílet čtrnáct institucí zabývajících se z různých stran podporou českého exportu.

Další informace o přípravách MSV 2003 získáte na www.bvv.cz/msv

(Veletrhy Brno)

Inzerce zpět