Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

V ČR se staví inkubátor zaměřený na energetiku za podpory ABB

Ve Žďárku, nedaleko hranic s Německem, je budován inkubátor Nupharo Park (www.nupharo.com), jehož stavbu podpoří ABB částkou 2,3 milionu eur a Evropská unie 12 milionů eur. Činnost inkubátoru bude zaměřena na vývoj a komerční uplatnění zařízení využívajících stejnosměrný proud a jiných zařízení, která mohou snížit náklady na energii a omezit emise CO2. Stavba bude dokončena v roce 2014.

Inkubátor bude poskytovat zdroje, zařízení a obchodní poradenství nutné pro úspěšný vstup mladých podniků (tzv. start-ups) na trh. Až do roku 2020 budou mít mladé podniky v Nupharo Parku možnost získat více než 800 milionů eur v podobě grantů EU a zvýhodněných půjček na investice, výzkum, pracovní náklady a marketing. ABB vítá účast dalších subjektů, které mají zájem o rozvoj nových technologií v energetice, a o účasti na projektu jedná s několika globálními společnostmi.

Nupharo Park poskytne výrobní zázemí pro testování komerčních zařízení a ověřování jejich použitelnosti v praxi. Pro společnost ABB je oblast využití stejnosměrného proudu v energetice velmi zajímavá. Jako první totiž představila komerčně po­užitelný přenos velmi vysokého napětí stejnosměrným proudem. A nyní využívá stejnosměrný proud v aplikacích pro vysoké a nízké napětí, např. při nabíjení elektromobilů, v rozvodných elektrických systémech na lodích, v budovách a v datových centrech.

Technologický park je výsledkem spolupráce evropských orgánů, mezinárodních společností, podnikatelů, investorů do rizikového kapitálu a univerzitních badatelů. ABB se zmíněného projektu účastní prostřednictvím své jednotky pro investice do rizikového kapitálu ABB Technology Ventures (ATV), která vznikla v roce 2009 za účelem investovat do strategicky zajímavých společností v rané a růstové fázi. Doposud investovala do oblastí, jako jsou komunikace v rámci inteligentních sítí (smart grids), kybernetická bezpečnost rozvodu energií, optimalizace spotřeby energie datových center, přílivové elektrárny a efektivnost větrných elektráren.                

(ed)