Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

V Bavorsku byla otevřena nová budova klastru RMC

Jedním z největších a nejvýznamnějších výzkumných center pro obor aplikované automatizace a robotiky na světě je v současnosti klastr s názvem Centrum robotiky a mechatroniky (Robotik und Mechatronik Zentrum/Robotics and Mechatronics Center – RMC), sdružující tři samostatné ústavy Německého střediska pro letectví a kosmonautiku DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt).

 
Dne 15. dubna 2016 byla v areálu DLR v Oberpfaffenhofenu v Bavorsku slavnostně otevřena nová budova pro dva z ústavů klastru. Plejádu hostů v čele s bavorskou ministryní pro hospodářství, média, energii a techniku přivítal prof. Dr. Hansjörg Dittus, člen představenstva DLR pro kosmonautiku a technologie. V rámci slavnostního otevření ministryně Aignerová předala představitelům DLR symbolický šek zvyšující dosavadní dotaci o dalších 500 000 eur určených k dokončení a vybavení nové budovy klastru RMC. „S novou budovou dostáváme k dispozici ideální infrastrukturu, která nám umožní nejenom rychleji vyvíjet roboty pro stále náročnější výzkum v kosmu, ale také zajišťovat špičkový výzkum v oboru automatizace, energetiky a robotiky k využití na zemi v digitalizované společnosti 21. století,“ ocenil prof. Dittus na závěr oficiální části aktu přínos nové výstavby.
 

Prostor pro interdisciplinární spolupráci

V nové budově klastru RMC v Oberpfaffenhofenu (obr. 1) se na čtyřech podlažích nacházejí pracovny vědeckých a odborných pacovníků, konferenční místnosti a kancelářské prostory pro celkem více než 300 zaměstanců. V přízemí je hlavní laboratoř s podlahovou plochou téměř 300 m2, obklopená kolem dokola menšími laboratořemi a dílnami. Hlavní laboratoř lze v případě potřeby rozdělit přestavitelnými příčkami. V suterénu jsou další prostory potřebné pro výzkum a vývoj, jako např. zkušebny průmyslových robotů nebo laboratoř pro planetární výzkum, kde lze např. zkoušet mobilní roboty v podmínkách obdobných těm na povrchu Marsu.
 
V nové budobě jsou umístěny Ústav DLR pro robotiku a mechatroniku (DLR Institut für Robotik und mechatronik) a Ústav DLR pro dynamiku systémů a regulační techniku (DLR Institut für Sytemdynamik und Regelungstechnik). Třetí částí klastru je Ústav pro optické senzorové systémy (DLR Institut für Optische Sensorsysteme), sídlící v prostorách DLR v Berlíně. Vědecké kapacity klastru RMC jsou dimenzovány tak, že je pamatováno i na transfer technologií do jiných aplikačních oblastí. Nová budova v Oberpfaffenhofenu má v klastru RMC podporovat interdisciplinární spolupráci za účelem maximalizace synergetických účinků. Tím se z klastru RMC stává dlouhodobě perspektivní vědeckovývojová platforma pro obory automatizace a robotiky s regionálním, národním i mezinárodním významem.
 
Ústav DLR pro robotiku a mechatroniku využije nové prostory ke zintenzivnění výzkumu a vývoje v oborech kosmické robotiky, lékařské a pečovatelské robotiky, průmyslové robotiky, inteligentní servisní robotiky a terénní robotiky. „Dlouhodobou náplní činnosti našeho ústavu je vývoj autonomních robotů a jejich rozhraní umožňujících efektivní a bezpečný styk stroje s člověkem a jeho prostředím,“ říká profesor Alin Albu-Schäffer, ředitel Ústavu pro robotiku a mechatroniku. Roboty musí umět pracovat v prostředích, která jsou člověku nepřístupná nebo nebezpečná, ale také ho mohou zbavit velké tělesné námahy při práci a všestranně ho podporovat při každodenních činnostech.
 
Ústav DLR pro dynamiku systémů a regulační techniku vyvíjí výkonné programy pro simulace systémů a inteligentní regulační systémy pro kosmické roboty, letadla, silniční a kolejová vozidla a také pro energetiku. „Například pokusné vozidlo ROboMObil, které jsme vyvinuli, demonstruje využití společné robotické a regulační techniky současně pro planetární vozidlo Rover a pro pozemní elektromobily,“ říká Dr. Ing. Johann Bals, ředitel ústavu (viz obr. 2). Při vývoji metod v oblasti fyzikálního modelování a simulací přispívá ústav k prosazování mezinárodních standardů. Ve zkušebnách a v laboratoři pro zkoušení vozidel, umístěných v suterénu nové budovy, mohou experti ústavu realizovat a průběžně sledovat celý postup od počítačového návrhu výrobku až po jeho finální zkoušky.
 

Transfery technologií pro průmysl a výzkum

Odborníci z klastru RMC od počátku vývoje každého nového produktu úzce spolupracují s průmyslovými partnery. Jenom tak je možné metody a zařízení vyvinuté v ústavu rychle integrovat do výroby produktů zralých k uvedení na trh nebo zpřístupnit formou licencí. Je to důležité, neboť vlastnictví nejdůležitějších postupů v oboru automatizace a robotiky zajišťuje německému průmyslu výraznou výhodu v mezinárodní konkurenci. Klastr RMC je velmi úspěšný v tom, že výsledky jím dosažené při vývoji náročné kosmické robotiky jsou přímo i nepřímo využitelné i v mnoha pozemských úlohách. Prominentní příklady lze nalézt v oboru servisní, lékařské i průmyslové robotiky (obr. 3). Nová budova klastru RMC dává vědeckým a vývojovým pracovníkům v Oberpfaffenhofenu ještě více prostoru k hledání, ověřování a realizaci nových konceptů v oboru automatizace a robotiky a je skvělým dokladem toho, jaká pozornost je v Německu všeobecně věnována aplikovanému výzkumu a rychlému přenosu moderních technologií z výzkumu do výroby.
[Eröffnung des Robotik und Mechatronik Zentrums durch Staatsministerin Ilse Aigner. DLR Nachrichten, 15. 4. 2016.]
Ing. Karel Kabeš