Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Uživatelská konference Wonderware ČR/SR

Dne 3. listopadu 2016 uspořádala firma Pantek (CS) v Čejkovicích na Hodonínsku již 22. výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů pro průmyslové automatizační a informační aplikace od firmy Wonderware. Cílem konference bylo umožnit osobní setkání specialistů a nabídnout odborné prezentace, ve kterých byla ukázána používaná řešení, postupy a metody, ale i strategie a očekávané inovace a aktualizace produktů Wonderware. Pozvání přijalo 140 hostů z 55 firem, a to jak z řad koncových zákazníků, tak i integrátorů systémů.

Strategické trendy

Úvod konference tradičně patřil zahraničním hostům. Ve strategické přednášce The Wonderware HMI Roadmap: three revolutionary announcements seznámili posluchače s nejdůležitějšími novinkami Didier Colas (Technical Sales Director, Wonderware EURA) a Rickard Norin (Principal Solution Architect – HMI/Supervisory & Information Management, Wonderware EURA).

Pod názvem InTouch Omni byla představena nová generace softwarové platformy pro průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware System Platform. Jde o zásadní modernizaci s mnoha vylepšeními. Hlavní novinkou je zcela nová klientská aplikace ViewApp pro vizualizační aplikace kategorie SCADA/HMI. InTouch Omni přináší mj. podporu vícemonitorových řešení s možností kombinovat různá rozlišení na jednom pracovišti, běžné a dotykové obrazovky, včetně mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony.

Moderní vizualizace technologických procesů se zaměřuje na efektivní seznamování operátorů s možností využívat zásady situačního povědomí. V přehledových obrazovkách se zobrazují jen důležité provozní informace a teprve při zoomování se mohou zobrazovat detaily. Naopak při zobrazení konkrétních zařízení se kromě podrobných provozních informací mohou zobrazit různé kontextové informace, jako jsou alarmy, trendy, mapové podklady, obraz z kamery, dokumentace, data z MES atd., přičemž tato data lze zobrazit na stejném nebo jiném monitoru. Klient­ská aplikace ViewApp také dokáže dynamicky reagovat na průběžné rozšiřování projektu a automaticky dovolí zobrazovat nově přidaná zařízení.

Dalšími novinkami byly Wonderware Online InStudio a Wonderware Prometheus.

Wonderware Online InStudio je služba, která umožňuje vývoj řešení na bázi Wonderware System Platform nebo InTouch v prostředí cloudu (MS Azure). Je určena nejen k vypracovávání návrhu aplikací SCADA/
/HMI, ale i k jejich konfigurování a testování na vzdálené hardwarové infrastruktuře virtuálních počítačů (IaaS – Infrastructure as a Service). Uživatelé tedy nemusí mít zakoupený potřebný hardware již během vývoje aplikací a navíc si v praxi ověří, jak výkonný hardware budou potřebovat.

Wonderware Prometheus je univerzální řešení pro jednotnou konfiguraci řídicích aplikací napříč různými PLC zastřešenými SCADA/HMI od Wonderware, popř. i dalším softwarem od Schneider Electric. Usnadňuje tak návrh různých automatizačních úloh bez ohledu na typ a značku dodavatele řídicích systémů.

Novinky zblízka

Další příspěvky konference byly předneseny specialisty firmy Pantek (CS).

V prezentaci Software Wonderware v cloudu byly shrnuty možnosti, jak používat software Wonderware jako cloudové služby. Jde o přístup k produktům Wonderware provozovaným na vzdálených serverech, jejichž provoz a správu zajišťuje Wonderware.

Služba Wonderware Online zajišťuje provoz výkonné historizační databáze Wonderware Historian a dostupnost a analýzu dat v podobě grafů či tabulek různými klientskými aplikacemi (Wonderware Historian Client, Wonderware SmartGlance nebo Wonderware Online InSight), které podporují přístup i z mobilních zařízení.

Podrobněji bylo představeno i zahraničními hosty zmíněné vývojové prostředí Wonderware Online InStudio, zejména jeho přínosy pro uživatele, a ukázka práce v tomto prostředí, včetně snadné konfigurace vzdálených virtuálních počítačů pro účely daného projektu.

Další novinkou byla aplikace Software Asset Manager, která ulehčuje správu licencí a softwaru Wonderware na jednotlivých počítačích. Kromě evidence licencí zjišťuje i verzi daného softwaru a v případě, že existují nové verze nebo opravný software (patches, service packs), umožňuje jejich automatizované stažení a distribuci na příslušné počítače. Tím významně šetří čas správců systémů a díky aktuáln ímu opravnému softwaru se rovněž zlepšuje bezpečnost provozu.

Optimalizace provozu vodárenských sítí

Optimalizaci provozu vodárenských sítí byla věnována přednáška Water Network Optimization Suite (obr. 1). Jde o spojení produktů z nabídky softwaru Schneider Electric – Aquis a Wonderware System Platform. Aquis reprezentuje hydraulický model rozvodné sítě (tlaky, průtoky, kvalita vody), zobrazuje její současný stav, ale zejména predikuje její chování v budoucnosti, tj. upozorňuje na případné problémy s dodávkou vody a její kvalitou. Integrací Aquis do Wonderware System Platform jsou ucelené informace včetně případného varování k dispozici dispečerům přímo v prostředí jejich systému SCADA. Urychluje se tak reakce na aktuální nebo budoucí problémy, zajišťuje vysoká kvalita dodávané vody a optimalizuje tlak v celé soustavě, čímž se spoří elektrická energie na provoz čerpadel.

Tipy a triky

Ve velmi oblíbeném tradičním příspěvku Tipy technické podpory prezentoval Pavel Průša s kolegy z oddělení technické podpory různá doporučení pro hladký provoz softwaru Wonderware. Velká část byla tentokrát věnována tipům pro provoz řešení na bázi Wonderware System Platform ve virtuálním prostředí. Přítomní se dozvěděli, jak řešit typické problémy a jak jim předcházet při plánování hardwaru, zejména z pohledu CPU, paměti, sítě a úložiště.

Další výrobci v sortimentu Pantek (CS)

V posledních dvou příspěvcích byly přehledně představeny nové verze produktů od dalších výrobců, které jsou rovněž v nabídce firmy Pantek (CS).

Nejprve systém Versiondog od německé firmy AUVESY pro automatizovanou správu, zálohování a kontrolu verzí programů v průmyslové automatizaci (programy pro PLC, SCADA, průmyslové roboty aj.). Versiondog zajišťuje přehlednost a dohledatelnost všech verzí a zvyšuje bezporuchovost provozu díky důsledné kontrole používání správných verzí v ostrém provozu.

Oficiální program konference poté uzavřela prezentace systému ThinManager, což je softwarová platforma pro správu sítí s tenkými klienty v průmyslu. Současnou administrací serverové a klientské části systému zajistí jak vysokou dostupnost aplikací doručovaných na klientské stanice, tak velmi rychlou obnovu klientské stanice po případném výpadku klient­ského hardwaru. Tím se minimalizují odstávky a ztráty ve výrobě. ThinManager pracuje na základě služeb vzdálené plochy a přidává k nim vlastní pokročilé vlastnosti. Kromě tenkých klientů je do systému možné začlenit rovněž PC a mobilní zařízení.

Večerní společenské setkání všech účastníků se uskutečnilo ve vinárně na zámku Čejkovice, kde se v přátelské atmosféře a při vynikajícím místním moravském víně pokračovalo až do časných ranních hodin.

Radim Adam

Obr. 1. Water Network Optimization Suite je spojení produktů z nabídky softwaru Schneider Electric – Aquis a Wonderware System Platform (Pantek CS)