Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Uživatelská konference Honeywell bude letos v září v Haagu

Již 29. ročník uživatelské konference společnosti Honeywell pro Evropu, Blízký východ a Afriku se bude konat ve dnech 25. až 28. září 2017 v nizozemském Haagu.

První den, pondělí, bude věnován workshopům a školením. Odpoledne bude celá akce oficiálně zahájena a na večer je plánován společenský program.

Na poslední den, 28. září, po dvou dnech plných přednášek, je plánováno vystoupení speciálního hosta, prof. Eddieho Obenga, na téma „člověk a stroj“. Prof. Obeng představí své vize budoucí práce v době, kdy budou stroje silnější a chytřejší než lidé.

Pro zájemce o modelování a simulace je na tentýž den připraveno také specializované setkání UniSim Design Community.

Na konferenci bude formou kulatého stolu a dalších navazujících akcí rovněž připomenuto dvacáté výročí uvedení systému Uniformance na trh. Systém pro řízení procesní výroby Honeywell Uniformance Suite dokáže jednotným způsobem sbírat a ukládat data o průběhu výrobních procesů, online i zpětně je analyzovat a predikovat budoucí vývoj, vytvářet různé metriky výkonnosti podle potřeb jednotlivých úseků podniku a vizualizovat data podle požadavků pracovníků a konkrétní provozní situace.

Další informace o akci zájemci najdou na https://www.honeywellprocess.com/en-US/online_campaigns/hug/Pages/emea/index-emea.html.                                           

(ed)