Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Uživatelé sběrnice Foundation Fieldbus na jedné lodi

Výbor pro marketing v oblasti střední a východní Evropy sdružení Fieldbus Foundation uspořádal 8. května 2008 seminář pro koncové uživatele sběrnice Foundation Fieldbus (FF). Seminář, jehož se zúčastnilo 56 delegátů, se konal v Maďarsku na lodi plující z Budapešti do Višegrádu.
 
Úvodní řeč měl Marc Van Pelt, viceprezident Fieldbus Foundation pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA). Seznámil účastníky s pozicí sběrnice FF na trhu a s novým vývojem této sběrnice, především v oblastech bezpečnostních funkcí Safety Instrumented Functions (FF SIF), připojení distribuovaných I/O prostřednictvím vysokorychlostního Ethernetu (High Speed Ethernet Remote I/O, HSE RIO) a s projektem integrace bezdrátových přenosů dat a provozních přístrojů. Představil FF jako nástroj pro zabezpečení celistvosti výrobních procesů, využití výrobních dat v podnikových systémech řízení a pro integraci dat v rámci celého podniku.
 
Jürgen George, člen řídícího výboru Fieldbus Foundation EMEA, vysvětlil, jak tento výbor podporuje aktivity sdružení ve střední a východní Evropě, se zvláštním zřetelem na hostitelské Maďarsko, a seznámil účastníky s chystanými aktivitami. Dalším řečníkem byl Sven Seintsch z BIS Prozesstechnik GmbH (dříve Infraserv Hoechst), aktivní člen pracovního výboru 2.6 (provozní sběrnice) společnosti NAMUR, který hovořil o příkladech použití FF v praxi a technických zkušenostech s touto sběrnicí.
 
Další jednání pokračovalo ve dvou sekcích, z nichž první nahlížela na FF a její použití v praxi z hlediska investorských a inženýrských firem a druhá z hlediska koncových uživatelů a pracovníků údržby. Sekce vedli István Bencze z firmy Emerson Process Management, který má zkušenosti jako koordinátor projektů s FF, a László Simon z TEVA Hungary, který se podílel na instalaci a oživení řídicího systému farmaceutického závodu v Sajóbábony, kde prostřednictvím FF komunikuje více než 600 provozních přístrojů, a jenž má nyní na starosti jeho provoz a údržbu.
 
Účastníci ocenili především účelné spojení technických a marketingových prezentací, bohatou diskusi i uvolněnou atmosféru, danou netradičním prostředím výletní lodi.
(Bk)