Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

na posledním letošním vydání časopisu Automa pracujeme před vánočními svátky a to je čas přání a nadějí. Vedle klidu, míru a pokoje si zvláště romantici (a také lyžaři) mnohdy přejí i zasněženou krajinu. Po čem však touží snílci a sportovci, to zase vadí řidičům a dopravákům. A tak nevím, nevím, jak by v tomto směru dopadla anketa o vánočních přáních. Nicméně přání míru a pokoje se letos kvůli válce v nedaleké Ukrajině asi nesplní, a proto nám nezbývá než snít o zasněžené krajině.

Pokusme se toto vydání číst jako seznam přání, která nám mohou splnit prostředky automatizační techniky. Hned na str. 8 slibuje prezident a generální ředitel společnosti Siemens AG Roland Busch, že představovaná platforma Siemens Xcelerator spojí fyzické a virtuální prostředí a tím usnadní společnostem cestu k digitální transformaci.

Přání projektantů výrobních či balicích linek plní na následující str. 10 společnost Turck svými komunikačními jednotkami FLC. Ty totiž umožňují přenést zpracování signálů a řídicích povelů pro akční členy ze vzdáleného PLC v rozváděči přímo na jednotlivé stoje.

Po dobrém světle touží všichni vedoucí provozů. Firma Amtek jim vychází vstříc propojením osvětlení strojů a rozváděčů se signalizačními světly do jediné lišty. Jak se můžete dovědět na str. 12, využívá k tomu komunikaci IO-Link a chytrou sběrnici AS-Interface. Z dálky viditelné majáčky se pak snadno instalují na zvlášť kritická místa.

Při navrhování strojů a strojních zařízení si projektanti mnohdy přejí mít po ruce kompaktní jednotku pro složité úlohy řízení pohybu a polohy. Toto přání plní na str. 16 jednotka GM1 od firmy Panasonic, která dokáže synchronně řídit až 32 os a kombinuje vlastnosti regulátoru polohy a pohybu s funkcemi PLC.

I pivovarníci mají svá přání. Nikoho nepřekvapí, že sní o dlouhodobě bezporuchovém provozu. O tom, jak se pomocí modulu Batch Control platformy zenon podařilo modernizovat řízení tradičního pivovaru tak, aby byl provoz spolehlivý a zároveň vyhovoval normě ISA-80, si můžete přečíst na str. 18.

Na str. 21 najdou své splněné přání ti, kdo řeší přesné měření v průmyslových podmínkách. Profilové laserové skenery společnosti Micro-Epsilon si poradí s prašností i odlesky. A navíc mají četné měřicí programy, třeba pro měření drážek a škrábanců nebo mezer v profilu. V provozech pracovníci ocení také program pro vyhodnocování prostorového modelu, který vznikne pohybem snímače vzhledem k měřenému objektu.

V technické praxi se některé sny plní docela rychle. V životě však bývají snílci často terčem posměchu. Přitom co bychom byli bez snů o míru a pokoji.

Proto vám, milí čtenáři, závěrem přeji, abyste se o letošních Vánocích nebáli snít.

 

Eva Vaculíková, redaktorka