Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

prosincové vydání časopisu je připravováno v předvánoční době, kdy je snadné se zhroutit pod tíhou tradic. A tradice velí mít o Vánocích perfektně uklizeno, napečeno, nazdobeno, mít zabaleny ty nejlepší dárky. Každoročně se snažím nešílet a prožít vánoční čas s očima upřenýma na pradávný biblický symbol Vánoc, tedy děťátko narozené v nuzném chlévě. Krom toho novorozeněte nebylo v tom chlévě nic dokonalého. A tak i já rezignuji na dokonalost: tak trochu uklízím, trochu napeču, trochu nazdobím a zabalím trošku dárků.

A samozřejmě se „tak trochu“ věnuji práci na tomto vydání, které je zaměřeno na automatizaci v energetice a efektivní využívání energie. Téma je strhující tím, že právě nyní je v energetice značná poptávka po automatizační a řídicí technice. Tlak na snižování emisí CO2, tedy uhlíkové stopy, vede k tomu, že jsou do distribučních sítí vedle centrálních zdrojů energie zapojovány menší, většinou obnovitelné zdroje. Tyhle rozptýlené zdroje jsou oprávněně kritizovány pro svou nespolehlivost. Proto musí být distribuční síť inteligentní, aby mohla předvídat, co se stane. Bude foukat? Bude svítit slunce? Kolik vody se dostane na vodní turbíny? Je tedy v rukou šikovných odborníků v oboru řídicí a snímací techniky a informatiky, aby bylo energie stále dost, a přitom aby byl brán ohled na životní prostředí. Jak k tomu mohou přispět výrobci snímací techniky, se můžete dočíst v tomto vydání na str. 20 až 27.

Energetika je dneska úzce spojená s politikou. Mladí lidé vzali snižování uhlíkové stopy za své a neváhají vyjít do ulic, protože chtějí, aby planeta Země zůstala dobrým místem pro život i pro jejich děti. I díky tomu se rozhodování o budoucnosti energetiky dostává do centra pozornosti vlád na národní i evropské úrovni. Evropská komise má v rukou dobrý nástroj ke snižování uhlíkové stopy, a to emisní povolenky. Jejich zvyšující se cena vede k tomu, že všichni energetici nyní „koumají“ nad tím, jak vyřadit uhelné elektrárny z provozu a čím je nahradit.

Tváří hnutí za snižování uhlíkové stopy se stala šestnáctiletá aktivistka Greta Thunbergová ze Švédska (kterou označil americký časopis Time za osobnost roku 2019). Mnohým připadá tahle teenagerka naivní, ale já rozumím emocím, které vnesla do rozhodování o budoucnosti energetiky. Když mi bylo asi tolik co jí, otevíral se těsně u Ústí nad Labem, kde jsem vyrůstala, velkolom Chabařovice. A tak jsem naživo sledovala bourání vesnic a pustošení krajiny povrchovou těžbou. Zmizelo vše živé a ta krajina už nikdy nebude jako dřív. Jakmile se odkryla hnědouhelná sloj, rozptýlila se z těžebních jam do okolí oblaka prachu a s ním i nažloutlá mlha, která zaútočila na zdraví dětí i dospělých. Zažijete-li to v šestnácti letech, máte to v paměti navždycky. Energetika prostě emoce vyvolává a je dobré mít při rozhodování před očima tvář Grety Thunbergové.

Milí čtenáři, přeji vám dostatek energie a nepříliš dokonalé Vánoce.

 

Eva Vaculíková, redaktorka