Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

automatizace v potravinářství a farmacii je vděčným tématem našeho časopisu. Já sama se na „potravinářská“ vydání vždycky těším, protože autoři nám posílají opravdu dobře stravitelné články. Ani tentokrát nezklamali. Třeba příspěvek na str. 16 popisuje zajímavé příklady měření technologických veličin v potravinářství. V tomto článku je vylíčeno, jak se při výrobě čokoládových bonbonů měří zaplnění zásobníků s čokoládou nebo jak se dávkuje čokoláda do kornoutků se zmrzlinou. Nevím, jak vás, ale mě představa zásobníku plného čokolády zvedne ze židle a běžím se podívat, zda nezbyla nějaká figurka z vánočního stromečku. Když čtu o tom, jak se teplá čokoláda míchá a nová čokoláda padá na hladinu v zásobníku, mám hned na jazyku neodolatelnou chuť čokolády a cítím i její vůni.

Proč má automatizace v potravinářství v našem časopise tak důležité místo? Jakkoliv se může zdát, že vyrábět čokoládové bonbony je ta nejlepší práce na světě, potýká se i tento provoz s přísnými hygienickým normami, které platí pro všechny potravinářské výrobní provozy, ať jde o mlýny, mlékárny, pekárny, masokombináty, nebo pivovary aj. Všechny provozy musí být navrženy v souladu s evropskou směrnici 2006/42/ES a z ní odvozeného nařízení vlády NV č. 176/2008 Sb. Aby si potraviny zachovaly nejen chuť, ale i nezávadnost, nesmí být v provozu ani sebemenší škvírka, kde by se hromadily zbytky a množily mikroby. Těm se daří v různých zákoutích, mezerách, drážkách, záhlubních nebo také v nezakrytých těsněních. Tomu všemu se musí vyhnout nejen projektanti provozů, ale též výrobci veškeré automatizační a měřicí techniky. Vyloučeny jsou i šrouby s drážkou či vnitřním šestihranem. A veškeré vybavení, od strojů, přístrojů až po rozváděče, se navrhuje tak, aby je bylo možné snadno a dobře vyčistit. Proto je rovněž v potravinářských provozech vše pěkně hladké a čistě zaoblené. Projektanti musí pamatovat také na sklony povrchů, aby mohla voda při čištění volně stékat.

Aby se s těmito požadavky snadněji vyrovnali, sdružili se výrobci zařízení, potravinářské firmy a výzkumné ústavy do skupiny EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). V ní působí též orgány ochrany veřejného zdraví. EHEDG má i regionální sekci pro Česko a Slovensko (hygienazarizeni.cz), která výrobcům potravin nebo výrobního zařízení poradí s jejich problémy týkajícími se hygieny.

Přeji vám, milí čtenáři, abyste si dobře užili tuto zimu, a bude-li mráz neúnosný, vzpomeňte si na teplou čokoládu.

 

Eva Vaculíková, redaktorka