Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

bývá zvykem, a je to smysl úvodníku, aby uváděl do daného čísla časopisu, upozorňoval na zajímavé články, popř. jejich souvislosti. Dovoluji si z tohoto pravidla protentokrát vybočit – omlouvám se, místo úvodníku to je spíše komentář k aktuálnímu dění na české univerzitní scéně.

A přece se tak trochu týká obsahu tohoto čísla: rozhovor na straně 32 a 33 je mj. o akci KUKA TechnoDays, která se konala 11. dubna na půdě CIIRC ČVUT v Praze, a samotný rozhovor se potom uskutečnil 30. května na dni otevřených dveří Testbedu 4.0, který je umístěn tamtéž – v nové budově, která vznikla v Praze-Dejvicích na místě bývalé menzy a která je nyní sídlem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), jenž je vysokoškolským ústavem Českého vysokého učení technického v Praze. Není žádným tajemstvím, že za zrodem ústavu stál prof. Vladimír Mařík, a je tedy logické, že se stal i jeho ředitelem. A byl jím až do chvíle, kdy ho rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček 4. června odvolal.

Důvodem bylo odvysílání filmu A člověk stvořil robota, který pojednává o nelehkém procesu vzniku CIIRC. Film byl uveden Českou televizí 29. května (a najdete ho v i-vysílání zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/12125825072-a-clovek-stvoril-robota/).

Nebudu komentovat obsah filmu. Rektor univerzity má právo odvolat vedoucího ústavu, o tom není sporu. Kdyby vrcholný manažer jakékoliv běžné firmy velikostí srovnatelné s ČVUT řekl do médií cokoliv, i mnohem méně závažného, bez vědomí a schválení tiskovým oddělením firmy, asi by si vysloužil přinejmenším důraznou výtku, když ne rovnou vyhazov. To, co udělal prof. Mařík, se ve firmě prostě nedělá.

Jenže univerzita není firma. Ve firmě lidé pracují, aby tvořili svým zaměstnavatelům zisk, a tomu je podřízeno vše. Univerzita ovšem netvoří zisk, univerzita vychovává. Proto se od profesorů očekává, že nebudou jen držet ústa a pracovat, ale že budou mít své názory a ty prezentovat. A to právě prof. Mařík, a nejen on, ale i další, kteří v dokumentu vystupovali, udělali.

Na zvláštní vztahy mezi CIIRC a ostatními součástmi ČVUT upozorňoval už Eduard Palíšek, ředitel skupiny Siemens v České republice, v rozhovoru v čísle 2-3/2018 (str. 25). Jako člen správní rady ČVUT má k takovému tvrzení solidní informace. Jeho předpověď se naneštěstí naplnila a nový rektor svým „trumpovským“ rozhodnutím posunul celé ČVUT o výrazný krok zpět. Věřte, že je mi z toho smutno.

Petr Bartošík, šéfredaktor