Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

toto číslo dostáváte do rukou v době, kdy my křesťané slavíme Vánoce. I když víme, že Kristus se nenarodil v zimě a datum Vánoc spíše než z historických událostí vychází z termínu zimního slunovratu – okamžiku, kdy vrcholí vláda tmy a do našich dnů se začíná vracet světlo. V jednom chasidském příběhu se praví, že rabín položil svým žákům otázku, jak se pozná okamžik, kdy končí noc a začíná den. „Je to chvíle, kdy se natolik rozednělo, že jsme už schopni na dálku rozeznat psa od ovce,“ tvrdil jeden žák. „Ne,“ odpověděl rabín. „Je to okamžik, ve kterém už rozeznáme datlovník od fíkovníku?“ otázal se druhý. „Také ne,“ řekl rabín. „A kdy tedy přichází ráno?“ ptali se žáci. „Je to tehdy, kdy pohlédneme do tváře druhého člověka a rozeznáme v něm svého bližního,“ řekl rabín. „Dokud to nedokážeme, je ještě noc.“

Na str. 54 najdete inspiraci pro vánoční dárek – a vůbec nevadí, když ho darujete až v lednu nebo v únoru. Kdyby se vám zdálo, že pro techniky a inženýry je trochu „nedůstojné“ kupovat slepici nebo osla, lze pomoci i jinak. Nezisková organizace Člověk v tísni spolupracuje s Českou rozvojovou agenturou na mnoha projektech ve vybraných zemích světa. Jde o projekty v oblasti zásobování vodou, zemědělství, energetiky, ochrany životního prostředí, dopravy nebo vzdělávání. Takže místo oslíka můžete třeba navrhnout vizualizaci zauhlování tepelné elektrárny (Mongolsko, realizovala firma Bohemia Müller) nebo vyřešit využití běžných fotografií pořízených proškolenými pracovníky v terénu pro tvorbu geodetických dat (Afghánistán, Czechterra). Aktuální projekty najdete na stránkách České rozvojové agentury (www.czechaid.cz). Momentálně se v rámci agentury chystá zapojení českých firem do obnovy v Sýrii a mimořádná pomoc Ukrajině (v současné době má především podobu pomoci ukrajinským školám a univerzitám). V rozvojové pomoci totiž nejde jen o charitu, ale je to také výhodná investice do budoucna.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že budeme rádi, zůstane-li pro vás i v novém roce časopis Automa užitečným nástrojem celoživotního vzdělávání i zdrojem inspirace pro vaši práci. Přeji vám, vážení a milí čtenáři, pokojné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce.

Petr Bartošík, šéfredaktor