Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

V tomto dvojčísle najdete článek Příspěvek k problematice zavádění konceptu Industry 4.0 do průmyslových podniků v České republice (str. 27) – úvodník volného seriálu, jehož jednotlivé díly autoři z firmy Sidat slibují připravovat přibližně do každého druhého čísla. Je to také výzva pro další firmy, zvláště integrátory systémů, aby se s čtenáři podělili o své zkušenosti s implementací moderních systémů řízení výroby do průmyslové praxe. Cílem seriálu není jen pochlubit se, co autoři dokážou, ale také poskytnout informace zákazníkům, a to zejména malým a středním firmám, co jim koncepce Industry 4.0 přinese. Jistě si ještě vzpomínáte, jaké bylo téma letošního veletrhu Hannover Messe: Integrated Industry – Creating Value. Tedy téma, kolik budu muset do Industry 4.0 investovat peněz a času, co mi přinese a kdy. To je důležité pro průmyslové podniky nejen v Česku. Těším se, že také u nás se diskuse posunou od mediálních kampaní k rozumným argumentům.

Chcete-li vědět, jaké bude téma Hannover Messe v příštím roce, bude to Integrated Industry – Connect & Collaborate a bude se týkat propojení a spolupráce všech složek ve výrobním podniku, od konstrukce a technologické přípravy přes vlastní výrobu až po intralogistiku, energetiku, nákup a prodej. Ovšem propojení a spolupráce nemají končit na hranici podniku – moderním trendem je vytváření kooperujících dodavatelsko-odběratelských platforem (viz článek O. Havleho Platformní model v podnikání v č. 5/2017).

Nás ale do té doby čeká ještě Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, jemuž je věnována část tohoto dvojčísla. Z doprovodného programu MSV doporučuji např. „testbed“ balicí linky, Gaben Packaging Live (viz inzerát na str. 19). Ukázková robotická balicí linka skládající se z komponent různých výrobců se návštěvníkům tradičně představí v pavilonu Z. Letos bude balit hračky určené pro dětské nemocnice.

Dále doporučuji odbornou konferenci Digitální budoucnost České republiky (středa 11. října, 9:00 až 14:30, hotel Holiday Inn), kde vystoupí dva členové našeho redakčního kruhu, prof. Petr Vavřín a doc. Vladimír Kebo, a také zde naživo uslyšíte přednášku Tomáše Halvy z firmy Beckhoff Česká republika Využití cloud computingu při optimalizaci strojů (viz str. 44–46). Další přednášející jsou např. z firem Siemens (Leoš Dvořák – digitální dvojčata) nebo Kuka (Lukáš Fikar – spolupráce robotů a dělníků na výrobní lince).

Dovoluji si vás, vážení čtenáři, také pozvat do našeho stánku C 012, kde si nejen můžete vzít ukázková čísla a kompletní ediční plán časopisu, ale také s námi diskutovat o měřicí, regulační, automatizační a informační technice.

Petr Bartošík, šéfredaktor