Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

především přijměte naši omluvu, že květnové vydání vychází až v poslední květnový den. Děkuji všem autorům, kteří své články dodávají včas. Co říci těm ostatním? Články u nás procházejí odbornou, jazykovou a grafickou úpravou. Přijdou-li podklady dlouho po uzávěrce, většinou je zpracujeme, zvláště u komerčních článků a článků ke zdůrazněnému tématu čísla, ale už nám to naruší plánování dalších prací. Například to pak, kromě zpoždění, vede i k situaci, že nekomerční články, které jsme měli původně nachystané do květnového čísla, si přečtete až v červnu nebo červenci. Proto také v tomto čísle nenajdete diskusi o řízení lidských zdrojů v době „čtvrté průmyslové revoluce“, avizovanou v mediálním plánu. Je velmi zajímavá, ale bude až v červnovém vydání.

 Ovšem i opozdilcům nakonec děkuji za zajímavé články, jen prosím, zkuste se příště „trefit“ do uzávěrky. Nebo se s námi včas domluvte, že článek nestihnete připravit, a můžeme jeho tvorbu zajistit v redakci.

 Strojové vidění, zpracování obrazu, průmyslové značení, identifikace zboží nebo trasování výrobku během výroby, distribuce a spotřeby jsou velmi zajímavá a aktuální témata, stejně jako problematika balicích a plnicích linek. Protože jednotlivá čísla nikdy nejsou monotematická, i v časopise, který právě otvíráte, najdete kromě zdůrazněných témat rovněž několik článků o kybernetické bezpečnosti, z nichž chci především upozornit na článek Zabezpečení sítí TSN v moderní automatizaci (str. 32 až 33). Článek by možná dříve souvisel s tématem strojového vidění, protože sítě typu TSN byly původně určené pro přenos obrazu nebo videa v reálném čase v dopravních prostředcích, při řízení dopravy a v zabezpečovacích systémech. Teprve později se zjistilo, že možnosti těchto sítí jsou mnohem širší. Dne 28. dubna se ve Vídni konal zajímavý a podnětný seminář o deterministickém Ethernetu, kde byla minimálně polovina programu věnována sítím TSN v automatizaci. Shrnující článek najdete v některém z příštích čísel.

 Dále bych chtěl upozornit na článek Platformní model v podnikání (str. 5 a 6). Velmi se dotýká malých a středních firem, které se zabývají prodejem produktů např. jako výhradní distributoři, ale i nabídkou služeb a najednou zjišťují, že staré obchodní modely přestávají fungovat a tržní ekonomiku nahrazuje ekonomika síťová. S postupující digitalizací to už dávno není problém – a současně šance – jen pro taxislužby nebo hotely, ale i pro firmy v oboru průmyslové automatizace.

Petr Bartošík, šéfredaktor