Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych vás přivítal nejen na stránkách nového vydání časopisu Automa, ale také v novém roce 2017.

 

Nový rok otevíráme tématem automatizace v potravinářství a farmacii. Na str. 14 až 17 proto najdete článek o modernizaci řídicího systému energetického střediska pivovaru Staropramen. Možná si řeknete, co je na něm tak pozoruhodného: pivovar koupil nový vlastník, požadoval nové rozhraní pro svůj informační systém, upravit starý systém by bylo nákladné, proto byl zvolen nový systém a ten je nyní instalován – to je přece v oboru automatizace všední úloha. Co mě na projektu zaujalo, byl důraz na to, aby pivovar nejen plnil plán výroby, ale aby vyráběl také s ohledem na co nejnižší spotřebu energie a vody – nejen pro to, že jde o náklady, ale také pro to, že to odpovídá firemní strategii ochrany životního prostředí. Takže když jsem byl na návštěvě za Martinem Havlem a Petrem Fedorem v Pivovaru Staropramen, bavili jsme se nejen o novém řídicím a informačním systému, ale také o tom, co je z hlediska ochrany životního prostředí ohleduplnější: jít na točené pivo do restaurace, koupit si pivo v plechovce, ve skleněné lahvi, nebo v „petce“? Ale především jsme diskutovali o tom, jak jsou ukazatele KPI důležité pro operátory jednotlivých linek výrobních linek. Když jsem před lety (viz Od řízení technologických procesů k řízení efektivity v čísle 12/2011) poprvé slyšel o „situačním povědomí“, zdálo se mi trochu jako pohádka, že se operátor linky bude starat o něco jiného než o to, kolik toho za směnu vyrobí. A ejhle, pohádka se stala skutečností: automatizace dnes už neznamená jen náhradu lidské práce, ale i podporu řízení technologických procesů ve všech souvislostech (viz Martin, P. – Le Sueur, G.: Výroba ve všech souvislostech. Automa, 2014, č. 6, str. 34 až 36).

 

Ještě na jedno zajímavé téma bych chtěl upozornit: na str. 54 až 57 najdete články o nových rádiových komunikačních sítích pro IoT. První je od Václava Žaluda z FEL ČVUT (Rádiová komunikace v internetu věcí pro průmyslovou automatizaci) a druhý od našeho redaktora Jiřího Hlosky speciálně o síti Sigfox (Síť Sigfox od SimpleCell na postupu). Když výrobci zařízení a operátoři nastolí rozumnou cenovou politiku, budou mít sítě typu Sigfox, určené pro přenosy malých objemů dat malou rychlostí, ovšem velmi levně, dobrou perspektivu zvláště v telemetrii, telediagnostice strojů a zařízení, dopravní telematice, telemedicíně a podobných oborech. Rozhodně se jim ještě budeme věnovat.

Petr Bartošík, šéfredaktor