Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

šéfredaktor mě pověřil, abych napsala vánoční úvodník. Trochu mě zaskočil tím, že si přál, aby pojednával o oslíkovi. Myslela jsem si, že námět úvodníku bude vycházet z tématu tohoto vydání, a to je správa výroby, spotřeby a distribuce energií. Ale přání šéfredaktora se sluší splnit. Oslík samozřejmě k Vánocům patří, ve vánočních betlémech ho vidíme, jak v chlévě spolu s volem zahřívá svým dechem čerstvě narozeného Ježíška. Šéfredaktor však neměl na mysli tohoto dávného oslíka, ale mnohem soudobější zvíře, totiž oslíka, kterého na obrázku inzerátu charitativní organizace Člověk v tísni nese v náručí známý herec do africké vesnice. Oslík i s povozem pro chudobnou rodinu v Etiopii pořídí organizace Člověk v tísni z peněz dárců za 7 500 korun. Docela levné, že? Další užitečné dárky, třeba kozu za 900 korun nebo dvacet kuřat za 250 korun, mohou soucitní lidé pořídit lidem z chudých zemí prostřednictvím stránky www.skutecnydarek.cz.

Oslíci, kteří v Etiopii pomáhají lidem v přístupu k vodě, jsou připomínkou toho, že žijeme v blahobytné krajině. Lidé v chudých zemích řeší, jak se k vodě vůbec dostat, a my, šťastlivci, vás můžeme seznamovat s tím, jak je hospodaření s vodou zajišťováno v chytrých domech. A ne ledajaké hospodaření. Jak si, milí čtenáři, přečtete v článku na straně 32, automatizace obytných domů již přesahuje chytrou elektroinstalaci, protože klienti si přejí třeba i automatické ohřívání bazénů, saun, skleníků a zimních zahrad, ba dokonce velkých akvárií či terárií a voliér, nezřídka i automatické zavlažování trávníků a záhonů.

 Pokroky v hospodaření s energií v průmyslových podnicích zachycuje diskuse začínající na straně 9. Sedm odborníků se s námi podělilo o své názory a zkušenosti s energetickými řídicími systémy v průmyslových podnicích, které vedle spotřeby elektřiny, zemního plynu, uhlí nebo třeba i mazutu a dalších látek monitorují v podniku i jeho vlastní zdroje elektřiny, plynu, tepla a chladu, stlačeného vzduchu nebo páry.

 O hospodárnosti podniků a jejich snahách o úspory energie svědčí i další články v tomto vydání. A co s oslíkem, kterého mi šéfredaktor zapletl do tohoto úvodníku? Určitě si o svátcích vzpomenu jak na toho, který svým dechem snaživě zahříval čerstvě narozeného Spasitele, tak i na všechny oslíky, kteří se plahočí, aby přivezli vodu i těm nejchudším lidem v Africe.

 Přeji vám, milí čtenáři, abyste prožili Vánoce podle svých představ.

Eva Vaculíková, redaktorka