Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Při jedné své přednášce jsem hovořil o mandragoře lékařské. Možná si tu bylinku vybavujete z filmu Císařův pekař a pekařův císař. Roste ve Středomoří a na Blízkém východě na rumištích, smetištích, popravištích a jiných nevlídných místech a ve středověku se věřilo, že její kořen, připomínající lidskou postavu, dokáže zázraky. Alchymisté ji používali při přípravě elixíru života a nápoje lásky, snažili se s ní vyrábět zlato nebo se stát neviditelnými. Bývala též součástí čarodějnických létacích mastí. Při jejím sběru bylo třeba přesně dodržovat složité rituály, popisované ve zmíněném filmu, jinak by démon, který sídlí v kořeni této rostliny, mohl sběrače zabít svým děsivým křikem.
 
Srovnával jsem mandragoru s koncepcí průmyslu 4.0. Průmysl 4.0 slibuje úsporu provozních a režijních nákladů v některých odvětvích až o 30 %, snížení nákladů na zpracování výrobků o 25 %, zvýšení produktivity práce o 30 %, řešení nedostatku pracovníků technických profesí, zvýšení flexibility a kvality výrobních procesů, snížení energetické a surovinové náročnosti nebo vznik nových výrobních a obchodních procesů (to jsem si nevymyslel, ale opsal z dokumentu MPO s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0). Co jsou jen marketingové mýty a legendy a co průmysl 4.0 skutečně přinese? Také to naznačí články v tomto vydání časopisu Automa.
 
Připomínám, že mandragora byla ve středověku často falšována a jejím prodejem se zabývalo mnoho šejdířů a podvodníků, kteří, když byli přistiženi, byli krutě trestáni na pranýři, či dokonce na popravišti. Podívejme se však na to, jak skončila zázračná mandragora. Dnes už nevěříme tomu, že je to bylina zázračná, ani démon v jejím kořeni už nás neděsí. Ovšem víme, že obsahuje halucinogenní látky, takže v létacích mastích skutečně fungovala, a vědci se snaží její alkaloidy využít jako cytostatikum při léčbě některých forem leukémie.
 
Věřím, že s průmyslem 4.0 to bude podobné. V současné době jej mnozí považují za jakýsi zázrak a všelék. Ti, kdo v praxi principy průmyslu 4.0 skutečně uplatňují, ale raději mluví o postupné cestě. Část už máme za sebou, ale velký kus práce nás ještě čeká, a to jak v teorii řízení a v oblasti standardizace, tak v průmyslové praxi. Mediální a marketingový humbuk nakonec utichne a principy kyber-fyzických multiagentních systémů, jež jsou podstatou koncepcí moderní výroby, ať se jmenují jakkoliv, si postupně najdou svou cestu do praxe. Šejdíři a šarlatáni si vyhledají nový zázračný pojem a my poznáme, k čemu je ten průmysl 4.0 ve skutečnosti dobrý.
Petr Bartošík, šéfredaktor