Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

otevíráte časopis Automa se zdůrazněnými tématy měření tepla a teploty a energetika. Jim je věnován úvod časopisu. Energetika je ovšem široký obor a zvláště fenomén smart grid do ní přináší nové pohledy. Předpokládám, že energetiky, ale nejen je, zaujme např. článek doc. Václava Žaluda Revoluce ve vývoji systémů mobilní komunikace: 5G. Mobilní sítě páté generace počítají s rostoucím rozšířením internetu věcí a právě pro rozvodné sítě a smart grids mohou vytvářet vhodnou komunikační infrastrukturu. Další zajímavý článek z pohledu smart grids je na str. 40 až 41: Přímá konektivita pro IoT – od koncových zařízení až po cloudové analytické systémy. V článku je zmíněna stavebnice vestavného počítače Raspberry Pi, jíž byla mj. věnována jedna z přednášek na konferenci Internet věcí a Smart Grid fórum Praha 2016 (přednášel o ní Ing. Jaroslav Sobota z výzkumného centra NTIS při Západočeské univerzitě v Plzni). Časopis Automa měl tu čest být mediálním partnerem této konference a v příštím čísle o ní přinese samostatný referát.
 
V souvislosti s energetikou mě napadá další téma, možná i námět na článek: efektivita inženýrské práce. V mnoha firmách, zvláště velkých, se uplatňuje pravidlo oddělující techniky ve firmě zákazníka od techniků dodavatele. Ve snaze omezit riziko korupce s dodavatelem komunikuje oddělení nákupu, jehož pracovníci ovšem při svém rozhodování nemohou brát v úvahu technické přednosti navrhovaného řešení, poskytované služby ani zkušenosti dodavatele v oboru – jednak proto, že pracovníci nákupu nejsou technici a zadání „svých“ techniků nerozumějí a nemohou rozumět, jednak proto, že by se ani neodvážili vybrat jinou než nejlevnější nabídku. Jenže to potom vede k tomu, že se dodavatel s první nabídkou „nestrefí“ do technických požadavků úlohy, technici zákazníka se obrátí na své oddělení nákupu, aby vyžádalo úpravy v nabídce, a dodavatel jich musí postupně vypracovávat několik variant. Iterativní proces je zdlouhavý a nákladný. Přitom by často vše bylo možné vyřešit jedním telefonátem nebo osobní schůzkou. Nedůvěra k vlastním zaměstnancům je demotivující a nemožnost přímé komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem již v přípravné fázi projektu může být jednou z příčin nedodržování termínů dokončení a rozpočtu. Máte-li nápady, jak proces nabídek zefektivnit, podělte se o ně s ostatními čtenáři.

Petr Bartošík, šéfredaktor