Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) vyhlášen jako Rok technického vzdělávání. Letošní rok je zase Rokem řemesel. Konaly se užitečné a zajímavé akce, ale vzdělávací systém je „setrvačný systém s velmi dlouhými časovými konstantami“ a potrvá dlouho, než se podaří napravit stav odborného a učňovského školství, které předchozí vlády zdevastovaly. Rok technického vzdělávání byl míněn jako „propagační kampaň“. Jejím cílem bylo vyburcovat veřejnost, firmy a úřady – upozornit je na kritický stav. Firmám se začíná dařit, rozšiřují výrobu a služby, mají výhodné exportní zakázky, ale nedostatek kvalifikovaných pracovníků s technickým vzděláním je blokuje. Již přestává fungovat obvyklá praxe podniků, které mezi studenty vysokých škol „uloví“ úspěšné studenty, čerstvé absolventy, případně doktorandy. Studentů je na odborných školách prostě málo – nejen na vysokých, ale i na středních školách. Většina mládeže dnes odchází studovat humanitní obory, cestovní ruch, hotelové a stravovací služby, management, ekonomiku, bankovnictví, práva, politologii (mnohdy na školách pochybné úrovně) a nenechá se odradit skutečností, že po absolvování většinou skončí na úřadu práce. Není tolik pracovních příležitostí pro tyto absolventy.
 
Je třeba vytvořit všeobecné mínění, že perspektiva a konkurenceschopnost národní ekonomiky spočívá ve výrobě produktů s vysokou přidanou hodnotou (chytrých produktů), v kvalifikovaných službách a vývozu – prostě v konkurenceschopnosti na domácím i světovém trhu. To je zárukou perspektivy, dlouhodobého a výhodného zaměstnání a kariérního růstu. Bylo by logické požadovat nápravu od vlády, ministerstev a úřadů. Ale nedělejme si iluze o jejich aktivitách. Nejlepší pomoc je svépomoc. V mnohých firmách už pochopili, že se vyplatí věnovat se školním dětem, studentům a jejich rodičům a učitelům.
Zvou je do svých podniků na exkurze, pořádají pro ně besedy, vedou zájmové kroužky a kurzy, pořádají nejrůznější soutěže. Podobně k dětem a středoškolským studentům přistupují i mnohé technické univerzity. Není pravdivé tvrzení, že mládež nemá zájem o techniku. Je to jen důsledek neznalosti, chybné výuky a nedostatku příležitosti. Lektoři dětských univerzit, vedoucí zájmových kroužků a organizátoři soutěží mohou potvrdit, že k probuzení zájmu stačí zažít opojnou zkušenost z tvořivé práce, pocítit úspěch a „vítězství nad hmotou“. Je třeba ocenit záslužnou aktivitu tvořivých učitelů, lektorů a organizátorů mimoškolních aktivit dětí a studentů. Povzbuzení si zaslouží firmy, které různými formami podporují zájem o techniku a přispívají k odborné výuce. Sice tak činí ve vlastním zájmu, ale suplují aktivity ministerstev a úřadů – ty ať jim v tom alespoň nepřekážejí. Bylo by slušné je v této snaze finančně podpořit, třeba dotacemi nebo raději daňovými úlevami.
 
V našem časopise Automa tyto aktivity pravidelně zviditelňujeme. Zveme vás do Brna na veletrh Amper do našeho stánku V 5.17 a na Fórum automatizace V 4.18.
Ladislav Šmejkal