Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

právě teď, kdy se jaro láme do léta a kdy se všichni těšíme na prázdniny, zrovna v této líbezné době začínáme v redakci s odvahou a nadějí sestavovat tematický plán na příští rok – 2016. Zdá se vám to příliš brzy? Inu, dáváme si na něm opravdu záležet a chceme ho poprvé představit již na zářijovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tematický plán do jisté míry utváří podobu časopisu a vede nás v komunikaci s autory a inzerenty. Ale tak jako je při každém plánování vhodné počítat s nenadálými událostmi a náhodnými příhodami, i v našem časopise nejsou do vydání zařazovány pouze příspěvky na plánované téma, ale ponecháváme v něm dostatek prostoru pro přínosné články s nejrůznějšími náměty.
 
Pozorní čtenáři si jistě povšimli, že náš tematický plán je každým rokem jiný. Vedle „evergreenů“, jako jsou vydání zaměřená na automatizaci v chemické výrobě, v potravinářství, ve farmacii, energetice a dalších oborech, vydáváme pravidelně časopis zaměřený na roboty, pohony, software pro řízení výroby, automatizaci budov, bezpečnost strojů a zařízení a podobně. Listováním v minulých tematických plánech je možné vystopovat, že kromě těchto pravidelných témat jsou do plánů zařazovány náměty, které odrážejí to, co se právě děje ve světě automatizace. Kolem roku 2006 začala automatizace hrát významnější roli při ochraně životního prostředí, volalo se po omezování emisí skleníkových plynů – a od té doby až dodnes má toto téma v časopise své místo. Přibližně v roce 2011 se zase pozornost v automatizačním oboru obracela k integraci řídicích systémů v podnicích a toto téma se v časopise objevuje stále,i když pod různými názvy, ať už jako digital factory v roce 2011 či správa životního cyklu výrobních zařízeních v roce 2013 nebo chytré továrny a integrovaná výroba v roce 2014.
 
Podíváme-li se ještě hlouběji do minulosti, narazíme na zajímavý ročník 2005 – jedno vydání v něm bylo věnováno veletrhu Pragoregula. Kde je mu dneska konec! A jestlipak si vzpomenete, co důležitého se v témže roce událo ve světě automatizace? V Praze se tehdy uskutečnil světový kongres Mezinárodní federace automatického řízení IFAC, a tak k němu byla vydána příloha Automa International v angličtině.
 
Do dobrodružné tvorby tematického plánu se můžete, milí čtenáři, zapojit i vy. Máte-li pocit, že v časopise zapomínáme na některé oblasti či náměty, že nám něco podstatného v oboru uniká, ozvěte se nám. Napište, o čem byste se chtěli v časopise dočíst. Rádi zohledníme vaše názory v jeho příštích vydáních.
 
Přeji hodně odvahy při plánování prázdninových cest.

Eva Vaculíková, redaktorka