Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

o chemickém průmyslu se často říká, že je to velmi konzervativní obor. Přijďte se přesvědčit na veletrh Achema do Frankfurtu nad Mohanem, do jaké míry je to pravda (pozvánka viz str. 47).
 
Myslím, že jde o to, co si kdo představuje pod slovem „konzervativní“. Já si pod konzervatismem představuji rozumný a uvážlivý přístup ke změnám. V tomto smyslu chemický průmysl bezpochyby konzervativní je – vzhledem k investiční náročnosti a velkým požadavkům na bezpečnost a spolehlivost ani jiný být nemůže. Někdo si pod pojmem konzervatismus představuje lpění na tradičních metodách a postupech a odpor proti změnám a pokroku – takový konzervatismus však není uvážlivý a rozumný, ale pošetilý, ať jde o přístup k vývoji ve společnosti, nebo v technice.
 
Prosazování změn a jejich uvádění do průmyslové (nakoneci společenské) praxe vyžadují nejen investiční náklady, ale i notnou dávku intelektuální námahy. Prohlásit vlastní neschopnost a lenost za konzervativní přístup je elegantní řešení – minimálně stejně elegantní jako bezhlavé podléhání revolučnímu nadšení (např. ve verzi 4.0).
 
Na veletrhu Achema, a také v našem časopise, jehož vydání, které právě otevíráte, je zaměřeno zrovna na chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl, se můžete přesvědčit sami, že tyto obory, souhrnně označované jako procesní výroba, jsou konzervativní v tom dobrém slova smyslu. Využití komunikačních sítí, včetně bezdrátových s volnou topologií, uplatnění diagnostiky na dálku s pokročilými metodami zpracování dat, upotřebení moderních metod optimální regulace, modulární přístup k návrhu výrobních zařízení, využití simulačních nástrojů a virtuální reality – to jsou změny, které v procesním průmyslu právě probíhají. A skutečnost, že tento obor postupně přijímá za své koncepce jako smart factory, digitální továrna, průmyslový internet věcí, Connected Enterprise (viz str. 6) nebo Industrie 4.0, je pro mě důkazem, že už nejde jen o teoretické konstrukce, revoluční poblouznění nebo prázdná marketingová hesla, ale o skutečné změny, které je třeba brát vážně.
Petr Bartošík, šéfredaktor