Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

je tomu přesně dvacet let, kdy spatřil světlo svě­ta první výtisk časopisu Automa. S úsměvem dnes vzpomínáme na černobílé vydání, jehož vzhled „vylepšovala“ doplňková modrá barva a téměř revoluční barevná dvoustrana upro­střed čísla. Před rozhodnutím, který článek je pro čtenáře natolik přínosný, že jej uveřejníme barevně, nyní na­štěstí již nestojíme. On by tam beztak skončil nějaký inzerát. Čelí­me ale jiným výzvám. Časopis Automa dnes nově vydává původní redakční tým již bez bývalého vydavatele. Od této změny si slibu­jeme těsnější kontakt s našimi autory, čtenáři i inzerenty a mož­nost lépe naplňovat motto našeho titulu. Společně se všemi spo­lupracovníky se tedy budeme i nadále snažit být vaším průvodcem světem automatizační techniky. Dvacet let je dlouhá doba a náš časopis za ta léta prošel mnoha proměnami. Měnila se, asi nej­více viditelná, grafická podoba, měnilo se i zaměření titulu, který dnes je nástrojem pro celoživotní vzdělávání pracovníků v oboru automatizace. Chceme vám přinášet aktuální informace a uvá­dět trendy nejen ze zahraničních veletrhů a seminářů, popisovat zajímavé projekty z oboru, ale připravujeme i přehledy trhu pro snadnější orientaci čtenářů v nabídce výrobků na českém trhu. Dobrých nápadů na zařazení chybějícího tématu nebo nové rub­riky ale není nikdy dost a budeme rádi, když se o ně s námi po­dělíte. Vaše případné náměty na vše, co v časopise Automa ne­nalézáte, nám můžete zaslat na adresu redakce@automa.cz nebo nás potěšit svou návštěvou v pavilonu Z na letošním 56. meziná­rodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 29. září až 3. říj­na. Rádi vás uvidíme.
 
Redakce časopisu dlouhá léta sídlila v ulici Pod Vodárenskou věží, tak začněme úsměvně číslem s tématem vodárenství. Je to obor regulovaný mnoha státními institucemi a ministerstvy. Orienta­ci v platné legislativě zajišťuje např. neziskové zájmové sdružení SOVAK ČR, jež je představeno na str. 18. O využití české techniky při řízení vodárenských sítí na Kypru se dočtete v článku na str. 20 až 21 a další zajímavé zahraniční projekty popisují články na str. 27 až 28 a 32 až 33.
  
Doplňujícím tématem tohoto čísla je měření polohy hladiny, je­hož principy vysvětluje článek Karla Kadlece a Jana Vaculíka na str. 34 až 38, doplněný přehledem trhu hydrostatických ponorných hladinoměrů (str. 40 až 43). Ten, jak již bylo zmíněno, vám usnad­ní orientaci v produktech aktuálně nabízených na českém trhu.
 
Příjemné čtení a krásné léto vám přeje
Petr Špůr,
ředitel