Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
v tomto vydání to pěkně žhne, vždyť je v něm téma měření teplot kombinováno s automatiza­cí ve slévárenství a v plastikářství. Přehled trhu termokamer a pyrometrů vás zavede na území bezdotykového měření teploty. Tento prostor ovládli dva autoři: Karel Kadlec z VŠCHT Pra­ha se ujal článku o teoretických základech bezdotykového měře­ní teploty (str. 13), zatímco Jan Sova z firmy Workswell zpraco­val článek o parametrech termokamer a pyrometrů (str. 16). Jeho záměrem je pomoci s výběrem vhodného přístroje pro různé úlo­hy měření, diagnostiky, ale také prediktivní údržby. Protože tito dva autoři na článcích spolupracovali, vznikl zdařilý zdroj infor­mací, který je ještě doplněn tabulkami přehledu trhu, v nichž je možné vyhledat konkrétní pyrometr či termokameru podle toho, k jakému účelu má sloužit.

Ještě dříve, než se ponoříte do těchto „horkých“ článků, mů­žete se na str. 6 začíst do pohádky – do příběhu s dobrým kon­cem. Na trhu přístrojů měření teplot totiž působí mnoho firem se zajímavou historií, a proto se po čase vracíme k volnému seriá­lu Vyprávějte příběh své firmy. V něm se pokoušíme na základě vyprávění manažerů současných firem přiblížit podnikání v obo­ru automatizace v Čechách a na Moravě. Příběh v tomto vydá­ní vás zavede na Valašsko. Ano, také v Rožnově pod Radhoštěm působila od roku 1946 jedna z mnohých odnoží státního podniku Tesla. Jan Janíček, který je dnes jednatelem firmy Sensit, vypráví, co se stalo, když po zániku RVHP nebyl zdejší podnik Tesla, ja­kožto výrobce širokého sortimentu elektroniky, schopen udržet se na trzích. V tomto poměrně velkém podniku se naštěstí sešlo dost odborníků, kteří nejenže byli dobří ve svém oboru, ale měli také schopnosti a odvahu pustit se do podnikání. Na troskách Tesly tak vznikly firmy, které v Rožnově pod Radhoštěm působí dodnes. Jednou z nich je právě Sensit, působící v oboru měření teploty. Z vyprávění jeho jednatele je dobře znát, jak bláhové jsou někte­ré báchorky o příživných podnikatelích.

 

V příbězích firem bychom rádi pokračovali, avšak jen najdou-li se ochotní vypravěči. Znáte-li nějakého, dejte nám prosím vědět.
 
Závěrem vám, milí čtenáři, přeji jen samé příběhy s dobrým koncem.

Eva Vaculíková, zástupce šéfredaktora