Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,

snad v žádném ročním období nejsme tak blízko zázrakům jako koncem roku, v době Vánoc. Nač vlastně všechno to kvaltování, uklízení a nakupování? Každý na to má jinou odpověď, proč by jedna z nich nemohla znít – je nutné si uklidit před tím, než se stane zázrak.

Když si v tomto vydání přečtete rozhovor s Timem Sowellem ze společnosti Invensys Operations Management (str. 8 až 10), možná stejně jako já nabudete dojmu, že současné proměny průmyslové automatizace působí také téměř zázračně. Nepřekvapuje mě, že si stroje při zvětšených vibracích samy postěžují, že „se necítí dobře“, a dodavatel pošle náhradní ložisko dříve, než porucha způsobí zastavení výroby. Z klidu mě nevyvede ani to, že si údržbář nasadí brýle Google Glass, které mu napovědí, jakéže provozní parametry má stroj, na který se podívá. K těmto „zázrakům“ se obor automatizace krůček po krůčku přibližuje již drahně let a je jen přirozené, že jsou nyní uváděny do života. Neskonale větší podiv vzbuzuje myšlenka využívání sociálních sítí k výměně profesních informací. V rozhovoru je zmíněno sdílení alarmových hlášení prostřednictvím Twitteru při řízení distribuční sítě či sdílení poznatků z vývoje pomocí „developmentpedie“. Se sdílením má naše „zkušená“ generace problém: máme obavy ze zneužití informací a zábrany sdílet „své“ zkušenosti, aby nám je někdo nezcizil.

Úplně jinak na tyto novinky hledí generace mladých techniků, kteří se teprve začínají rozkoukávat. Tu Tim Sowell označuje jako generaci Y. Právě tito mladí technici, žijící od dětství ve světě sociálních sítí, si „své“ prostředí nedají vzít. Jsou zvyklí sdílet své úspěchy i neúspěchy a zabezpečení citlivých informací chápou pouze jako technický problém, nikoliv jako překážku. Proto nebudou mít žádné zábrany využívat sociální sítě v prostředí průmyslové automatizace.

Nyní jde jen o to, aby generace Y měla vůbec chuť se na těchto změnách v automatizaci podílet – aby jim profese inženýra připadala natolik lákavá, že bude studium technických oborů jejich volba číslo jedna. Jak jim jen sdělit, že může být strhující účastnit se profesně této velké proměny, označované často dokonce za čtvrtou průmyslovou revoluci? Když už uvažujeme o divech a kouzlech, přišel mi na mysl slogan: „Chcete stát u zrodu zázraků? Studujte technické obory!“ Mohlo by to, milí čtenáři, zabrat? 

Přeji Vám, aby Vás zázraky, divy a kouzla provázely celý příští rok.

Eva Vaculíková, zástupkyně šéfredaktora