Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Technika do prostředí s nebezpečím výbuchu je téma, které zajímá především ty z vás, kteří pracují v petrochemickém, popř. obecně v chemickém průmyslu nebo v plynárenství. Ačkoliv např. zvířená mouka nebo kakaový prášek dokážou také velmi ochotně explodovat, přece jen jsou atmosféry s hořlavými plyny nebo prachy v potravinářství spíše výjimečné. Naopak prostředí s nebezpečím výbuchu prachu je běžné v dřevozpracujícím průmyslu. Ve strojírenství se s prostředím s nebezpečím výbuchu lze setkat v lakovnách, provozech povrchových úprav nebo ve svařovnách. Ale přesto první, co mě ve spojení s výbušným prostředím napadne, je právě petrochemie a plynárenství. A situace v těchto oborech ovlivňuje současný trh v oboru techniky do prostředí s nebezpečím výbuchu asi nejvíce. Potvrzuje to i článek Co se děje na evropském trhu s technikou do prostředí s nebezpečím výbuchu? na str. 12. Doufám, že jeho opatrně optimistické vyznění bude platit i pro Českou republiku.

Dále si vás dovoluji upozornit na článek Jana Pohludky Nová koncepce power „i“ – jiskrová bezpečnost s podstatně vyšším výkonem. Jestliže vás zaujaly články o nové koncepci DART, které v časopise Automa vyšly před dvěma a třemi lety, vězte, že power „i“ a DART jsou totéž, jen je celá koncepce nyní blíže ke standardizaci a k využití v praxi. Autor v článku nejen rozebírá principy a přednosti nové koncepce, ale píše také o nevýhodách a o tom, co může využití koncepce power „i“ v praxi oddálit.

Zajímá-li vás problematika prostředí s nebezpečím výbuchu, doporučuji věnovat pozornost také přehledu trhu oddělovacích bariér (včetně úvodního článku) na str. 22 až 23.

Červen je vždy doba, kdy chystáme ediční plán časopisu na příští rok. Je to proto, že jej konzultujeme s členy redakčního kruhu a s významnějšími inzerenty a chceme jej mít připravený již v září, kdy v některých firmách začínají jednání o celoročních mediálních plánech, a také proto, že pro autory odborných článků do lednového čísla je září ta správná doba, kdy začít článek chystat. Velmi oceníme, když do diskuse o dalším směřování časopisu přispějete i vy, vážení čtenáři, a to nejen náměty na to, o čem byste se v časopise rádi dočetli, ale i názorem na kvalitu obsahu i grafické podoby časopisu.

Petr Bartošík, šéfredaktor