Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

Otevíráte číslo, které je zaměřeno na chytré domy, jejich technické vybavení a řízení. Toto téma je v současnosti aktuální, snad i trochu módní a v odborné literatuře velmi frekventované. Mohlo by se zdát, že je již vyčerpané, že různé články „mlátí prázdnou slámu“. To by ale byl omyl. Stále je možné psát o aktuálních a překvapujících novinkách. Problematika vybavení chytrých domů je velmi široká, souvisí s mnoha dalšími obory a průběžně se vyvíjí. Potvrzuje to i obsah tohoto čísla.

Pro kvalitu řízení, rozsah funkcí a variabilitu řešení je důležitá volba řídicího systému. Zde jsou popsány hned dva: Eaton xComfort a PLC (programovatelný automat) Tecomat Foxtrot spolu s vizualizačním systémem Reliance. Významné jsou komunikační schopnosti řídicího systému, schopnost komunikovat po síti internet a po vhodných průmyslových sběrnicích – o nich referuje článek Komunikace v chytrých domech na str. 16. Za podmínku komfortu obývání je považováno dosažení příjemné teploty. Ve skutečnosti ale člověk reaguje na tepelnou pohodu. O ní pojednává článek Tepelná pohoda a inteligentní dům (str. 14). Dílčí cestou k jejímu dosažení je regulace zdrojů tepla – vytápění. V letních měsících je ale pro dosažení tepelné pohody potřebné řešit opačný problém – regulovat chlazení, ovládat ventilaci, zdroje a akumulátory chladu. Tímto problémem se zabývá článek Konvekční účinnost směšovacího způsobu větrání bez aktivního chlazení na str. 54. Součástí komfortu obývání je i kvalita ovzduší, např. vlhkost vzduchu, koncentrace oxidu uhličitého (CO2), kouře a jiného znečištění. Přehled trhu Snímače parametrů prostředí v budovách (str. 20 až 21) seznamuje s potřebnými senzory. Některé z nich mohou být využity k více účelům, např. ke zjištění přítomnosti osob nebo k zabezpečení. K zabezpečení lze využít i magnetický senzor z článku Hallův senzor hlídá okna v budovách (str. 29). K chytrému řízení domu nestačí jen použít efektivní technická zařízení, je nutné celek chytře řídit, vytvořit chytrý program – předat řídicímu systému část své chytrosti. Základům programování se dlouhodobě věnuje seriál Esperanto programátorů PLC: programování podle normy IEC/EN 61131-3, na str. 38 naleznete již čtrnáctou část.

Přeji vám příjemné čtení a inspiraci pro vlastní práci

Ladislav Šmejkal