Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

Otevíráte číslo, které je zaměřeno na chytré domy, jejich technické vybavení a řízení. Toto téma je v současnosti aktuální, snad i trochu módní a v odborné literatuře velmi frekventované. Mohlo by se zdát, že je již vyčerpané, že různé články „mlátí prázdnou slámu“. To by ale byl omyl. Stále je možné psát o aktuálních a překvapujících novinkách. Problematika vybavení chytrých domů je velmi široká, souvisí s mnoha dalšími obory a průběžně se vyvíjí. Potvrzuje to i obsah tohoto čísla.

Pro kvalitu řízení, rozsah funkcí a variabilitu řešení je důležitá volba řídicího systému. Zde jsou popsány hned dva: Eaton xComfort a PLC (programovatelný automat) Tecomat Foxtrot spolu s vizualizačním systémem Reliance. Významné jsou komunikační schopnosti řídicího systému, schopnost komunikovat po síti internet a po vhodných průmyslových sběrnicích – o nich referuje článek Komunikace v chytrých domech na str. 16. Za podmínku komfortu obývání je považováno dosažení příjemné teploty. Ve skutečnosti ale člověk reaguje na tepelnou pohodu. O ní pojednává článek Tepelná pohoda a inteligentní dům (str. 14). Dílčí cestou k jejímu dosažení je regulace zdrojů tepla – vytápění. V letních měsících je ale pro dosažení tepelné pohody potřebné řešit opačný problém – regulovat chlazení, ovládat ventilaci, zdroje a akumulátory chladu. Tímto problémem se zabývá článek Konvekční účinnost směšovacího způsobu větrání bez aktivního chlazení na str. 54. Součástí komfortu obývání je i kvalita ovzduší, např. vlhkost vzduchu, koncentrace oxidu uhličitého (CO2), kouře a jiného znečištění. Přehled trhu Snímače parametrů prostředí v budovách (str. 20 až 21) seznamuje s potřebnými senzory. Některé z nich mohou být využity k více účelům, např. ke zjištění přítomnosti osob nebo k zabezpečení. K zabezpečení lze využít i magnetický senzor z článku Hallův senzor hlídá okna v budovách (str. 29). K chytrému řízení domu nestačí jen použít efektivní technická zařízení, je nutné celek chytře řídit, vytvořit chytrý program – předat řídicímu systému část své chytrosti. Základům programování se dlouhodobě věnuje seriál Esperanto programátorů PLC: programování podle normy IEC/EN 61131-3, na str. 38 naleznete již čtrnáctou část.

Přeji vám příjemné čtení a inspiraci pro vlastní práci

Ladislav Šmejkal