Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři
Dlouhé zimní večery jsou jako stvořené pro vyprávění pohádek. Dovolte mi dvě o sítích.
 
Chytré distribuční sítě, smart grids, jedno ze zdůrazněných témat tohoto čísla, jsou příkladem systémů s distribuovanou inteligencí: jednotlivé členy sítě mají vlastní inteligenci (schopnost vnímat, „přemýšlet“ a konat) a pro dosažení společného cíle – spolehlivé, efektivní a kvalitní dodávky elektřiny – vzájemně komunikují. Komunikace je pro tyto sítě klíčová, a současně je to slabina konceptu. Je třeba vytvořit potřebnou komunikační infrastrukturu a je třeba zajistit ji proti zneužití.
 
Například taková inteligentní klimatizační jednotka má jasný cíl – navodit ve své budově optimální tepelnou pohodu. Je-li součástí inteligentní sítě, dokáže např. po internetu poskytovat do systému informace o své aktuální i předpokládané spotřebě a současně přijímat pokyny k omezení činnosti v době nedostatku elektřiny v síti. Jenže také poskytne potenciálním zlodějům informaci o tom, že uživatel bytu na delší dobu odjel. Možnost zneužití informací v sítích smart grids je jeden z problémů, které je třeba ještě vyřešit, než je bude možné skutečně uvést do praxe.
 
Druhá pohádka je o sítích sociálních. Ty prý jsou skvělým marketingovým nástrojem i pomůckou pro automatizační inženýry při sdílení znalostí a zkušeností. Na webové stránce časopisu Automa je v současné době anketa, která se věnuje sociálním sítím a jejich využití v profesním životě. Velká většina odpovědí (k dnešnímu dni 81 %) říká, že naši čtenáři sociální sítě v profesním životě vůbec nevyužívají Anketa na webových stránkách se neptá proč, ale většinou jsou uváděny tři důvody. Automatizační technici tvrdí, že na sledování sociálních sítí nemají čas. To je ovšem zástupný důvod – času máme všichni stejně, jenže sociální sítě nemají u techniků jako zdroj informací prioritu. Dále je uváděno, že užívání sociálních sítí je na firemních počítačích zakázáno nebo blokováno. Zaměstnavatel může jako důvod uvádět např. ochranu dat, ale ve skutečnosti to obvykle znamená, že nepovažuje využívání sociálních sítí za efektivní nástroj inženýrské práce. Poslední důvod je, že zaměstnavatel může účast v otevřených internetových diskusích považovat za porušení zásad ochrany duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Nutnost nechat si každý příspěvek do diskuse schválit komunikačním oddělením firmy, to popularitu sociálních sítí jako nástroje pro sdílení znalostí a zkušeností příliš nepodporuje.
 
Ovšem problémy jsou tu proto, abychom je překonávali. Jsem přesvědčen, že jak smart grids, tak sociálně-profesní sítě časem vystoupí z říše bájí a pohádek a stanou se součástí běžného života. A časopis Automa zůstane vaším průvodcem po světě inženýrské praxe.
Petr Bartošík,
šéfredaktor