Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
trh v oblasti průmyslových robotů hlásí výrazné oživení. Krize v automobilovém průmyslu měla na robotiku pozitivní vliv v tom, že výrobci robotů začali silněji hledat zákazníky mimo tento tradiční obor, v oblastech, kde jsou velké požadavky na flexibilitu výrobních systémů a kde je nutné udržet cenu na nízké úrovni, a to přineslo nové impulzy do vývoje průmyslových robotů.
 
Vývoj však pokračuje i mimo průmyslovou robotiku. O robotech pro použití v lékařství jsme již v časopise Automa psali několikrát, poprvé v roce 2002, kdy jsme popisovali robot AESOP na 1. chirurgické klinice VFN UK v Praze. Docent Martin Fried tam hovořil o tom, že chirurgické roboty mohou být významným nástrojem pro telemedicínu, protože umožní špičkovým odborníkům vykonávat chirurgické operace i na dálku, bez nutnosti cestovat za pacientem. V článku Rity Pužmanové (Telemedicína: videokonference a robot daVinci; str. 24) v tomto čísle časopisu Automa se píše o tom, že cesta k tomuto cíli byla úspěšně nastoupena, avšak není nijak jednoduchá: požadavky na spolehlivý přenos dat jsou v tomto případě enormní. Ve světě se chirurgie asistovaná roboty úspěšně rozvíjí. V České republice je tomu jinak: po slibném začátku v současné době za vyspělým světem zaostáváme jak v počtu instalovaných chirurgických robotů, tak v počtu realizovaných zákroků. A zatímco ve světě se robotická chirurgie pomalu stává samozřejmostí, u nás ministerští úředníci dokonce chtějí v některých indikacích převést robotickou chirurgii do kategorie tzv. nadstandardu. Dovoluji si připomenout slova doc. Frieda, pronesená před devíti lety: „V roce 1983 nikdo nepředpokládal dnešní rozšíření mobilních telefonů, v roce 1985 si nikdo z chirurgů nedovedl představit široké uplatnění miniinvazivní chirurgie… Proč by za čas nemohla být robotika, automatizace a telemedicína běžnou a nedílnou součástí chirurgie?“
 
Je to podobné jako v průmyslové robotice: v průmyslu i v medicíně se bez robotů docela dobře obejdeme, ale chceme-li vyrábět či léčit efektivněji, bezpečněji a kvalitněji, mohou být účelně použité roboty dobrou volbou.
 
Petr Bartošík, šéfredaktor