Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři
 
V době tuhých lednových mrazů, kdy Evropa chřadla nedostatkem zemního plynu, jsme připravovali toto vydání Automy, věnované shodou okolností automatizaci pro úsporu elektrické energie a omezování emisí skleníkových plynů. Spolu s našimi autory jsme se zamýšleli na tím, jak může přispět k pokroku v této oblasti automatizační a měřicí technika. Mezitím však úplně ustaly dodávky ruského zemního plynu, který dosud nevyvolával takovou pozornost jako elektřina. Po nekonečných dvou týdnech bez plynu vystoupil v televizi Vladimír Putin s elegantní Julií Tymošenkovou s prohlášením, že Rusko s Ukrajinou urovnaly své spory, a zakrátko začal zemní plyn zahřívat zimomřivou Evropu.
 
Všem se ulevilo, ale mnohé jistoty vzaly zasvé a změnil se pohled na cesty k zajištění energie pro průmysl i domácnosti. Vzpomeňme si, jak v době tzv. plynové krize přestalo být dřevo praskající v krbu jen romantickou kulisou, ale dávalo lidem i pocit, že teplo v jejich obýváku nezávisí na tom, zda někdo zavře kohout ve vzdálené ukrajinské stepi. Volání po energetické soběstačnosti celé naší země vedlo k tomu, že stouply v ceně nejen velké tepelné a jaderné elektrárny, ale i lokální netradiční zdroje elektrické energie, jako jsou větrné turbíny nebo fotovoltaické panely, které mohou uspokojit místní spotřebu a dodávat přebytky do sítě nízkého napětí. To ale přirozeně klade nekonečně větší požadavky na řízení distribučních soustav.
 
Dobrou zprávou je, že odborníci i společnosti působící v oboru automatizace věnují novým zdrojům energie, energetické účinnosti i ochraně životního prostředí značnou pozornost, jak dokazuje diskuse na straně 5 a také článek uvádějící výsledky průzkumu firmy Logica na straně 14. Podle tohoto průzkumu dokonce podnikatelé v zemích Evropské unie považují výrobu ohleduplnou k životnímu prostředí za konkurenční výhodu. Toto vydání Automy přináší i další dobré zprávy, například to, že v době ekonomické krize se v chytrých společnostech neomezují výdaje na výzkum, jak prohlásil v rozhovoru na straně 56 prof. Vladimír Mařík.
 
Přeji vám, milí čtenáři, jen samé dobré zprávy a také aby vám energie vystačila až do jarních dnů.
 
Eva Vaculíková,
zástupce šéfredaktora