Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

v zahraničí se hojně diskutuje o otázkách zabezpečení informací v provozních řídicích systémech před jejich zničením nebo zneužitím. V USA se touto otázkou zabývá norma ISA-SP99 Industrial Automation and Control System Security. Její první část, definující odborné termíny a specifikující koncepty a modely, byla publikována loni, na dalších částech, obsahujících požadavky na zabezpečení informací v průmyslu, se usilovně pracuje. V Německu existuje od loňska směrnice VDI/VDE 2182 (Blatt 1) IT-security for Industrial Automation – General Model a letos v dubnu zveřejnil Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice stručný dokument Informationstechnik in der Prozessüberwachung und –steuerung, který se zabývá základními principy zabezpečení informací v řídicích a informačních systémech (SCADA, MES) v průmyslové praxi.
 
V České republice není informační bezpečnost provozních řídicích systémů tématem, o němž by se příliš mluvilo. Zatím. Ovšem odborníci musí být připraveni. Proto doporučuji věnovat tomuto tématu pozornost. V této souvislosti rozhodně stojí za přečtení článek Ing. Oldřicha Žáčka Informační bezpečnost jako součást funkční bezpečnosti řídicích systémů. K tématu se samozřejmě vrátíme i na stránkách časopisu Automa. Otázek k diskusi je mnoho, např.: je postačující ochranou informačních a řídicích systémů firewall?; nejsou možnosti připojení řídicích systémů na Ethernet a využití webových služeb špatnou cestou?; jsou z hlediska informační bezpečnosti výhodnější systémy založené na Windows, nebo na jiných operačních systémech? atd. Uvítáme i vaše názory a zkušenosti v této oblasti.
 
Petr Bartošík, šéfredaktor