Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

úvodník

číslo 3/2006

Vážení a milí čtenáři

Toto číslo je věnováno především veletrhu Amper 2006. Najdete zde tradiční souhrnný článek i množství pozvánek jednotlivých vystavovatelů do jejich stánků.

Ačkoliv má výtisk, který právě otvíráte, ve srovnání s běžnými čísly téměř dvojnásobný rozsah, nedostalo se do něj vše, s čím jsme původně počítali, a zájemci např. o další články o využití programovatelných hradlových polí FPGA, jejichž první sérii jsme uveřejnili v č. 2/2006, si tak musejí počkat na následující výtisk.

V tomto čísle si rozhodně nenechte ujít článek Pavla Čeledy a Tomáše Koníře Open-source programové vybavení pro průmyslové systémy (str. 106 až 108), který velice dobře vystihuje charakteristické rysy projektů založených na open-source softwaru. Kolem open-source aktivit se vytvářejí komunity vývojářů, kteří jsou k práci většinou motivováni nejen okamžitým finančním ziskem, ale i uspokojením z úspěšně vyřešených problémů. Více než jinde zde lze počítat s neformální spoluprací mezi vývojáři i uživateli, bez nutnosti vytvářet různé strategické aliance firem (i když i open-source projekty jsou podporovány mnoha významnými společnostmi).

Klíčovými otázkami, a pro automatizaci zvláště, jsou spolehlivost a bezpečnost open-source řešení. Častý názor, že open-source software je na rozdíl od „komerčního„ softwaru nespolehlivý a špatně zabezpečený, není pravdivý. Autor v článku uvádí, že i komerční software vybavený příslušnými certifikáty může selhat; u open-source aplikací je výhodou to, že na hledání a odstraňování případných chyb může současně pracovat podstatně více lidí. Také z hlediska bezpečnosti se považuje naprostá otevřenost zdrojového kódu za výhodu: počítá se s tím, že komunita seriózních uživatelů je větší a ve výsledku schopnější než hackeři, takže se případné bezpečnostní díry podaří najít a zacelit většinou dříve, než je objeví škodolibý narušitel.

Mimochodem, článek o open-source programovém vybavení do určité míry souvisí i se zmíněnými programovatelnými hradlovými poli: stále více se hovoří o koncepci open-source hardwaru, která by umožnila komunitám hardwarových inženýrů společně pracovat na projektech zařízení založených právě na FPGA stejným kooperativním způsobem, jako pracují vývojáři na open-source softwarových aplikacích.

Dočkáme se také open-source automatizace?

Petr Bartošík, šéfredaktor